BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Graczkowski Mateusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fuzje i przejęcia czynnikiem wzrostu wartości przedsiębiorstw
Merger and Acquisitions as an Element of Value Creation for Polish Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 353-363, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Fuzje i przejęcia, Spółki giełdowe, Wartość przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Stock market companies, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Rozwój teorii finansowania oraz teorii rynku kapitałowego doprowadziły do ukształtowania nowej teorii zarządzania przedsiębiorstwem opartej na wartości przedsiębiorstwa, która została zapoczątkowana przez Rappaporta a następnie rozwinięta przez Copelanda, Kollera i Murrina. Podstawową ideą zarządzania opartego na wartości jest takie kierowanie przedsiębiorstwem, aby majątek akcjonariuszy był maksymalizowany1. Owa maksymalizacja wartości może się odbywać dwiema drogami: poprzez wzrost wewnętrzny bądź zewnętrzny. Wzrost wewnętrzny polega głównie na rozbudowie wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa, rozwijaniu i udoskonalaniu włąsnych zasobów poprzez tworzenie nowych mocy produkcyjnych, wzrost sprzedaży i innych ulepszeń w drodze nowych inwestycji. Wzrost zewnętrzny natomiast będący pewną alternatywą dla wzrostu wewnętrznego sprowadza się do tworzenia wartości poprzez różnego typu kooperacje bądź koncentracje z innymi przedsiębiorstwami. Kooperacja polega na wspólnym i dobrowolnym działaniu przedsiębiorstw w celu realizowania zbieżnych zadań przy zachowaniu samodzielności ekonomicznej i prawnej podmiotów. Natomiast działanie koncentracyjne polega na wzajemnym powiązaniu własności dwóch lub więcej przedsiębiorstw, w wyniku czego dochodzi do ograniczenia samodzielności działania lub osobowości prawnej firmy. (fragment tekstu)

The main goal of this article was to identify and assess whether the corporate consolidation create a direct value for shareholders. In research was used event study method regarding eight sample of merger and acquisition, that were made on Warsaw Stock Exchange during 2007 - 2008. This research has confirmed the hypothesis that corporate consolidation create direct value for bidder shareholder in short window study (-1;1) and they earn significant abnormal return one day after transaction announcement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, W. Skoczylas (red.), PWE, Warszawa 2007
  2. Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), PWE, Warszawa 2009
  3. Elementy nauki o przedsiębiorstwie, S. Marek (red.), Economicus, Szczecin 2008
  4. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997
  5. R.A. Rahman, R.J. Limmack, Corporate Acquisitions and the Operating Performance of Malaysian Companies, "Journal of Business Finance & Accounting" 2004, April/May
  6. Micek M., Przegląd metod oceny efektów konsolidacji banków, "Bank i Kredyt", kwiecień 2007
  7. E.F. Famma, L. Fisher, M.C. Jensen, R. Roll, The Adjustment of Stock Prices to New Informations, "International Economic Review" 1969, vol. 10, no. 1, February
  8. A. Perepeczo, Event study in the evaluation of effects of mergers and acquisitions, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2007, vol. 6, no. 1
  9. S. Burt, R. Limmack, Takeovers and shareholder returns in the retail industry, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 2001, January
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu