BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii na przykładzie usług hotelarskich
Balanced Scorecard as a Tool for Implementation Strategy Example for Hotel Services
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 79-90, rys., schem., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Usługi hotelowe, Zarządzanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników
Hotel services, Strategic management, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników a w szczególności jej istoty, kluczowych obszarów oraz zapoznanie z metodologią jej opracowania w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Artykuł wskazuje możliwości adaptacji karty do potrzeb usług hotelarskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the concept of Balanced Scorecard, its essence, key areas and familiarization with methodology of its development in terms of theoretical and practical context. The article suggests possibility of adapting the cards to the needs of hotel services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourne M., Bourne P. (2007); Understanding the Balanced Scorecard in a Week, Wyd. Hodder & Stoughton, Olve.
 2. Galata S. (2006); Strategiczne zarządzanie organizacjami: wiedza, intuicja, strategie, etyka, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Hubbard D. (2007); How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, Wyd. John Wiley & Sons, Londyn.
 4. Kaplan R., Norton D. (2001); Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?, WN PWN, Warszawa.
 5. Kaplan R., Norton D. (2004); Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes, Wyd. Harvard Business School Press, Boston.
 6. Kaplan R., Norton D. (2006); Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Wyd. Harvard Business School Press, Boston.
 7. Kaplan R., Norton D. (2007); Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?, WN PWN, Warszawa.
 8. Michalski D., Krysta B. (2006); Nowoczesne narzędzia kontroli i zarządzania, Wyd. Instytutu Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa.
 9. Olve N., Roy J., Wetter M. (2009); Performance Drivers: A practical guide to using the Balanced Scorecard, Wyd. Wiley, Londyn.
 10. Ross R., Westerfield B. (1999); Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Niedbała B. (2003); Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Niedbała B. (2006); Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 13. Urbanowska-Sojkin E. (2007); Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Jaruga A. (2000); Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego [w:] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", nr 1.
 15. Jaruga A. (2005); Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego [w:] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", nr 1.
 16. Papalexandris A., Ioannou G., Prastacos G. (2007); Implementing the Balanced Scorecard in Greece: a software firm's experience [w:] Long Range Planning, nr 37(4).
 17. Madej A., Strategiczna karta wyników [w:] http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategiczna _karta_wyników.
 18. Rohm H., Halbach L., Sustaining New Directions [w:] http://www.balancedscorecard. org /Por tals/0/PDF/perform2.pdf.
 19. Schneiderman A., The First Balanced Scorecard [w:] http://www.schneiderman.com /Concepts/The_First_Balanced_Scorecard/BSC_INTRO_AND_CONTENTS.htm.
 20. Voelpel S., Leibold M., Eckhoff R., Davenport T., The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy [w:] http://www.mngt. Waikato.ac.nz/ejrot/cmscon ference/2005/proceedings/intellectualcapital/voelpel.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu