BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szablewski Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Nowe paradygmaty, migracja kapitału i światowy system pieniężny
New Scientific Paradigms, Capital Flows and Global Monetary System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 387-400, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Kapitał, Międzynarodowy system walutowy, Kryzys gospodarczy, Międzynarodowe przepływy kapitałowe
Capital, International monetary system, Economic crisis, International capital flows
Note
summ.
Abstract
Obecny kryzys wolnorynkowego modelu gospodarki rynkowej ma wiele wymiarów: finansowo-gospodarczy, społeczny, moralny, psychologiczny, polityczny i medialny. Podstawowego znaczenia nabiera przezwyciężenie kryzysu moralnego i kryzysu wartości - jako warunku odzyskania zaufania do przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rządzących. Wiele osób akcentuje konieczność powrotu do wartości i cnót obywatelskich, które legły u podstaw rozwoju gospodarki rynkowej w postaci: ciężkiej pracy i oszczędności, odpowiedzialności zamiast aprobaty nieograniczonego ryzyka, akumulacji i bogacenia się w następstwie realnych procesów wzrostu, a nie spekulacyjnych, często wirtualnych wzrostów, konsumpcji na poziomie uzyskiwanych dochodów, a nie stale powiększających się kredytów gospodarstw domowych i rosnącego długu publicznego, budowania harmonii społecznej w miejsce narastających nierówności dochodowych i społecznych. (fragment tekstu)

The starting point for this paper is based on the hypothesis that regaining a common trust in companies, financial institutions and governments depends heavily on resolving crises reported nowadays in the area of both morality and values. Many attempts have recently been made to set up new scientific paradigms in many fields such as financial markets (G. Soros), social and economic development (G.W. Kołodko) as well as a company's growth (W. Grudzewski, I. Hejduk). Some scientists (T. Dudycz, B. Brycz) have also raised an important issue of the very paradigm of a company's value and its present crisis. The author of this paper while analyzing government's interference in the economies of the best developed countries was inclined to believe that the character of those interventions was temporary, although the government's policy of regulation and control was undoubtedly going to last longer than it was expected. Moreover, the idea of the alternation of markets also lays at the core of the author's interests. According to this theory deep and violent cash flows among the global markets have been observed in particular decades. This alternation affects capital, financial as well as commodity markets and results from seeking the highest return rates on invested capital. Those changes, that are due to many factors (such as the power of demand and supply and also - sometimes speculative - investments made by institutional and individual investors), tend to get out of hand of the countries and can lead to previously unexpected variation of prices and also to the disturbance in the financial markets. Thus, having discussed the theory of alternation, the author was able to give an interesting forecast, that in the middle of the next decade (2010-2020) a new world monetary system, based on at least few currencies, would emerge and that the three particular currencies (dollar, euro, renminbi) would take the lead. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, KES SGH, www.sgh.waw.pl
 2. W.M. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka "Gazety Wyborczej" 2008
 3. Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki, P. Bożyk (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna, Warszawa 2009
 4. L. Jacocca, C. Whitney, Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007
 5. J. Welch, S. Welch, Winning znaczy zwyciężać, Studio EMKA, Warszawa 2005.
 6. K. Kostrzewa-Zorbas, Świat po pekińsku, "Newsweek Polska" 2008, nr 52
 7. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001
 8. G. Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008
 9. G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008
 10. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3
 11. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008
 12. A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009
 13. T. Dudycz, B. Brach, Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys? w: Czas na pieniądz, D. Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009
 14. Migracja kapitału i wartości w mieniającej się gospodarce światowej, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, A. Szablewski (red.), Difin, Warszawa 2009
 15. A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2008
 16. Mapping Global Capital Markets, Fourth Annual Report, January 2008, McKinsey Global Institute.
 17. www.swfinstitute.org.com.
 18. A. Szablewski, Co sugeruje hipoteza przemienności rynków?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2009, nr 1
 19. Departament Skarbu USA, System Rezerwy Federalnej USA, Money Morning Staff Research Currency Composition of Foreign Exchanges Reserves (COFER), IMF, Washington, September 2008, www.imf.org.
 20. Serwis Ekonomiczny PAP z 26.12.2008, na podstawie informacji zawartej w: "China Daily" z 26.12.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu