BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Chomać-Pierzecka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa farmaceutycznego - wyniki badań
Determinants of the Increase of Value the Pharmaceutical Company - Result of Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 417-426, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa
Pharmaceutical company, Classification of enterprises, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Rynek farmaceutyków, choć w ogólnej opinii podlega tym samym regułom co inne rynki w gospodarce, jest rynkiem specyficznym. Wyróżniający jest produkt - dobro szczególnej użyteczności oraz zespół czynników warunkujących wytwórstwo i obrót produktem leczniczym, a także rentowność gospodarowania przedsiębiorstwem farmaceutycznym, rozpatrywana przez pryzmat przyrostu jego wartości. Szereg źródeł informacji i nagromadzenie czynników wpływających na wynik gospodarowania powoduje wzrost ryzyka podejmowanych decyzji. Dlatego kluczowe znaczenie ma wybór właściwej koncepcji tworzącej wartość przedsiębiorstwa, a także właściwa identyfikacja i pomiar determinant wartości, dla zapewnienia optymalnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, kształtującego jego przewagę konkurencyjną. (fragment tekstu)

The management efficiency estimation realized by the prism of the market value increasing, shows, which from enterprises class one can as effectively being developed . The identification of the value increasing factors and the qualification of their meaning in the process of the creation of the value, makes possible the management, across the concentration on value stimulators - the potential of over average profits of the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Chomać-Pierzecka, Pomiar wartości rynkowej przez pryzmat obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa farmaceutycznego
  2. Koncepcja Kreowania Wartości w: W. Skoczylas, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu