BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Kubik Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasoby nieruchomości jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Real Estates Resouces as Sources of Income for Local Self Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 427-433, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Nieruchomości, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Mienie samorządu terytorialnego
Real estate, Local government, Local government finance, Local government property
Note
summ.
Abstract
Wydajne zarządzanie i gospodarowanie majątkiem nieruchomości stanowi istotną część zarządzania aktywami w polskiej gospodarce, zarządzanie rozumiane w sensie ekonomicznym (rachunku ekonomicznego), a więc traktowanie nieruchomości jako organizacji, której zarządzanie musi zostać podporządkowane wynikowi ekonomicznemu. Z drugiej zaś strony zarządzanie zasobem nieruchomości, a zwłaszcza zarządzanie przez jednostki samorządu terytorialnego, musi również ujmować społeczną stronę nieruchomości, którą jest zaspokajanie jednej z podstawowych potrzeb człowieka - potrzeby mieszkania. W okresie przed zmianami gospodarczymi dominacja własności państwowej i niepodzielności mienia państwowego powodowały, że zarządzanie sprowadzało się do administrowania powierzonym majątkiem. Centrum zainteresowania nie stanowiła dochodowość nieruchomości, lecz realizacja celów społecznych. W miarę dokonujących się zmian na rynku nieruchomości malało znaczenie celów społecznych, a coraz większego znaczenia nabierały cele ekonomiczne.(fragment tekstu)

In the effect of the country's territorial reform, local self government units were supplied with real property not only of immense economic value but also of significant importance in socio-economic and civilisational terms. Income yielded from management of real estates proves to be increasingly important for budgets of local government units and make up the one of the most crucial aspects of local self government units' operations. Real estates' resources, taking into accounts the specific features, should be considered as a form of capital which, if actively and effectively managed and well administered, shall yield profits to its owner. Proper management of public real estates has its impact not only on financial standing of each commune but also influences spatial, economical and social aspects of urban functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU, nr 32, poz. 191)
  2. J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008
  3. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( DzU, nr 46, poz. 543 ze zm.)
  4. S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Toruń
  5. Gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości, R. Źróbek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego, Olsztyn 2005
  6. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin
  7. J. Cymerman, Opłaty od nieruchomości, Educaterra, Olsztyn 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu