BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini-Twardowska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki Consorg Sp. z o.o.)
Title
Zorientowany na wartość model procesu monitorowania celów strategicznych wielopoziomowych grup kapitałowych
A Model of Monitoring Strategic Goals Process in Multi-Level Capitals Groups: Value-Oriented Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 435-444, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Grupa kapitałowa, Cele strategiczne, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością
Capital group, Strategic goals, Enterprise value, Value management
Note
summ.
Abstract
Literatura przedmiotu dostarcza licznych przykładów podejścia procesowego do realizacji założeń strategii, koncentrując się przede wszystkim na doskonaleniu struktur organizacyjnych oraz klasyfikacji podprocesów biznesowych. Pod miotem reinżynierii procesów są najczęściej jednostki produkcyjne o stosunkowo mało skomplikowanej strukturze organizacyjnej, w której transakcje wewnętrzne organizacji mają znaczenie marginalne. Jednocześnie od czasu popularyzacji przez Kaplana i Nortona wielowymiarowego podejścia do mierzenia dokonań organizacji, doskonalone są narzędzia (modele) pozwalające na dezagregację celów strategicznych na działania operacyjne komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wprawdzie problematyka strategii wzrostu wartości jest stosunkowo szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, jednakże rzadko można znaleźć propozycje w formie zaleceń pozwalających na budowę efektywnego systemu pomiaru stopnia realizacji celów strategicznych organizacji gospodarczej zorientowanej na wzrost wartości. Jeszcze mniej doniesień, potwierdzających skuteczność wykorzystania modeli zarządzania przez wartość pochodzi ze sfery praktyki gospodarczej, szczególnie polskiej. (fragment tekstu)

The purpose of this article is an attempt to recognize critical management processes responsible for monitoring strategic goals and early risk warning in complex business organizations. The suggested solution to identify a model for those processes is based on fourth perspectives: 1) goals hierarchy, 2) time, 3) the organizational structure of the group and 4) process stages with a particular emphasis on internal transactions in multi-level group. The entire discussion ends with conclusions and recommendations allowing growth-oriented company to build an effective system measuring the degree of realization of strategic objectives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. T. Dudycz, B. Brycz, Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, D. Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, WNUS, Szczecin 2009.
  3. V. Dinstuhl, Konzernbezogene Unternehmensbewertung, Deutscher-Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003.
  4. F. Richter, Ch. Timmreck, Unternehmensbewertung. Moderne Instrumente und Lösungsansätze, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004.
  5. M. Glaum, U. Hommel, D. Thomaschewski, Wachstumsstategien internationaler Unternehmung. Internes vs. externes Unternehmenswachstum, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
  6. Z. Twardowski, S. Stanek, W poszukiwaniu efektu synergii, "Computerworld Polska", raport specjalny BI w systemach ERP, 46/839, grudzień 2008.
  7. Z. Twardowski, S. Stanek, Licencja na raportowanie, "Computerworld Polska" 2009, nr 19-20/857 .
  8. J. Wartini-Twardowska, Z. Twardowski, Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, D. Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, WNUS, Szczecin 2009.
  9. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, Z. Twardowski (red.), Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice, 2007.
  10. J. Wartini-Twardowska, Z. Twardowski, Proces konsolidacji budżetów finansowych w strategicznym zarządzaniu grupą kapitałową, w: Zarzecki D. (red.), Czas na Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, D. Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, WNUS, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu