BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza SWOT a zmiana wartości przedsiębiorstwa
SWOT Analysis and Change of Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 445-451
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Analiza SWOT, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
SWOT analysis, Creating company's value, Enterprise value
Note
summ.
Company
Fosfan SA
Abstract
Metoda SWOT wykorzystywana jest zasadniczo do analizy strategicznej przedsiębiorstwa poprzez badanie otoczenia oraz analizy jego wnętrza, stanowić jednak może uzupełnienie analizy kondycji finansowej firmy. Stosowana może być do wskazania niefinansowych zależności pomiędzy badanymi zjawiskami i oceny wpływu tych zależności na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Pozwala również rozszerzyć badanie kondycji przedsiębiorstwa o ocenę otoczenia, mającego duży wpływ na wyniki osiągane przez firmy. Wynika z tego, że wykorzystać ją można również w procesach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Podstawowy cel przedsiębiorstwa w postaci maksymalizacji wartości wymaga zwrócenia uprzedniej uwagi na generatory przyszłej wartości przedsiębiorstwa. Wskazuje się na coraz większe zainteresowanie kwestią tzw. "miękkich" (niematerialnych) generatorów wartości, co wpływa na bezpośrednie przełożenie analizy SWOT na kształtowanie się wartości firmy.(fragment tekstu)

In today's heated times there is a need of creating simple methods of valuating influence on future opportunities in rising of company's value. SWOT analysis permits transfer company's strengths and weaknesses to value management process in uncomplicated way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009
  2. T.Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002
  3. Kozioł K., Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, w: K. Janasz., W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2006
  4. A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu