BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ specyfiki innowacyjnych małych firm informatycznych na sposób ich finansowania. Przykład spółki notowanej na rynku newconnect
An Influence of Small and Innovative IT Firms Specificity on Their Financing. Case of A Small Company Quoted On Newconnect Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 58-65, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business, Financing enterprises
Note
summ.
Abstract
Sektor technologii informatycznych (ang. IT Information Technologies) utożsamiany jest z rozwojem nowoczesnej gospodarki. Również Polska korzysta z dynamicznych i systematycznych wzrostów branży. Według Biura badawczo-analitycznego Dis, w 2007 roku rynek IT wzrósł o ponad 25,7%, tj. z 18,1 mld zł do 22,8 mld zł1. Przewiduje się, że wzrost sektora IT będzie miał charakter długoterminowy. Potencjał rynku światowego wyznaczają bowiem globalne tendencje, takie jak: rosnące zaawansowanie technologiczne produktów i usług, informatyzowanie działalności przedsiębiorstw i sektora publicznego, rozwój form finansowania przedsiębiorstw kapitałem własnym. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki innowacyjnych małych przedsiębiorstw branży informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na sposób finansowania. Rozważania zostaną zilustrowane przykładem małej firmy informatycznej, która zdecydowała się na finansowanie inwestycji poprzez wejście na rynek obrotu alternatywnego NewConnect. (fragment tekstu)

The aim of a paper is to present a specificity of small and innovative IT firms, with a special focus on its influence on financing. Paper introduces a case of small Polish IT firm that decided to finance their investments by entering NewConnect market. Case analysis leads to the conclusion that small, young and dynamic IT firm. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Narula, R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalization, Technovation 24 (2004), s. 153.
  2. A. Amin, N. Thrift, Living in the Global, [w:] A. Amin, N. Thrift, Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford University Press, 1994, s. 2-5.
  3. Keeble D., Wilkinson F., Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology SMEs in Europe, Regional Studies, Vol. 33, 4, 1999.
  4. D. Keeble, C. Lawson, H. Smith, B. Moore, F. Wilkinson, Internationalization Processes, Networking and Local Embeddedness in Technology-Intensive Small Firms, Small Business Economics 11, 1998.
  5. M. Malicki, Obraz rynku IT w Polsce, Raport PMR "Rynek IT w Polsce 2006-2008", materiały dla uczestników CeBIT 2007, PMR, s. 4.
  6. A. Hyytinen, M. Pajarinen, Financing of technology-intensive small businesses: some evidence on the uniqueness of the ICT sector, Information Economics and Policy 17, 2005, s. 15-132.
  7. P. Davidsson, M. Klofsten, The Business Platform: Developing an Instrument to Gauge and to Assist the Development of Young Firms, Journal of Small Business Management, 2003, 41, nr 1.
  8. Jerzy Cieślik w książce Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 109-110.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu