BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Teoria agencji a polityka dywidend w opinii menedżerów finansowych
Agency Theory and Dividend Policy in Financial Managers' Opinion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 465-474, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Polityka dywidend, Efekt klienteli, Teoria agencji, Teoria finansów, Menedżer, Dywidenda
Dividend policy, Clientele effect, Agency theory, Financial theory, Manager, Dividend
Note
summ.
Abstract
W teorii finansów przedsiębiorstw wśród najważniejszych kwestii wyróżnić można politykę dywidend. Polityka dywidend jest przedmiotem zainteresowań już od ponad 50 lat i była przedmiotem badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Jednak badania empiryczne nie zapewniły wystarczającego poparcia dla którejkolwiek ze sformułowanych teorii. Wydaje się więc, że stwierdzenie "dividend puzzle" Blacka z 1976 roku pozostaje nadal aktualne. W literaturze przedmiotu występują różne klasyfikacje teoretycznych ujęć polityki dywidend. Modele polityki dywidend najczęściej jednak klasyfikuje się, według ich wpływu na kursy akcji, na następujące grupy poglądów: konserwatywna grupa poglądów stwierdzająca, że dywidendy pozytywnie wpływają na wartość akcji - model Gordona (bird-in-the-hand theory, 1959); neutralna grupa poglądów stwierdzająca, że dywidendy pozostają bez związku z wartością akcji - model Millera i Modiglianiego (irrelevance theory, 1961); antydywidendowa grupa poglądów stwierdzająca, że dywidendy zmniejszają wartość akcji - teorię preferencji podatkowych Litzenbergera i Rama swamy'ego (tax effect, 1982)2. (fragment tekstu)

Why do firms pay dividends? Is there, or should there be a corporate dividend policy? These questions have been at the center of modern financial economics since the 50-ties of the twenty century. Since then five classes of dividends models have been posited. All these models hardly succeeded in empirically verifying the practice. To these models belong: the tax effect, the clientele effect, the agency theory, the signaling and psychological explanations. The base of the agency theory explanation is the separation of the management and the ownership. It is the main reason of differences in managerial and shareholder priorities. Agency problems result from the information asymmetry, the failure to accept positive net present value projects and the consumption in excess of managers. The payment of dividend reduces funds available for consumption and investment opportunities and requires managers to seek financing in the capital market. The monitoring of the capital markets reduces less than optimal investment activity and excess consumption, and hence reduces the costs associated with ownership separation. The free cash flow hypothesis explain that dividend payments decrease free cash flow available to managers to invest in positive net present value projects and managers consumption. It is due to the fact that the funds remaining after financing all projects give rise to conflicts of interest between managers and shareholders. The author of this article carried out a survey based research project to find out why, in the opinion of financial managers, shareholders want dividends. This approach differs from the traditional research as it is based on the assumption that one cannot understand the motivation and perception of people by simply analyzing market data. The way to understand the dividend issue is to learn people's perception of the issue by asking questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. F. Black, The Dividend Puzzle, "The Journal of Portfolio Management" 1976, vol. 2.
 2. M.E. Holder, F.W. Langrehr, J.L. Hexter, Dividend Policy Determinant: An Investigation of the Infuence of Stakeholder Theory, "Financial Management" 1998, vol. 27, nr 3.
 3. G.M. Frankfurter, B.G. Wood Jr., Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests, "International Review of Financial Analysis" 2002, vol. 11.
 4. P. Urbanek, Nadzór właścicielskie a systemy motywowania zarządów spółek, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 6. J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 7. K. Postrach, Struktura własności a efektywność nadzoru właścicielskiego, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 8. Cz. Mesjasz, Kontrakty menedżerskie jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 9. F.H. Easterbrook, Two Agency-Cost Explanations of Dividends, "American Economic Review" 1984, vol. 74.
 10. M.C. Jensen, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "American Economic Review", May 1986, vol. 76, nr 2.
 11. A. Tversky, D. Kahneman, Prospect Theory: an Analysis of Decision Making under Risk, "Econometrica" 1979.
 12. R.H. Thaler, H.M. Shefrin, An Economic Theory of Self Control, "Journal of Economic Behavior and Organization", 1981, vol. 1.
 13. G. Frankfurter, A. Kosedag, H. Schmidt, M. Topalov, The Perception of Dividends By Management, "The Journal of Psychology and Financial Markets" 2002, vol. 3, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu