BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Realizacja Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku przez porty w Szczecinie i w Świnoujściu
Implementation "Strategy of Seaports Development Till 2015" by the Ports of Szczecin and Świnoujscie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 307-317, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Strategia rozwoju, Porty morskie
Development strategy, Seaports
Note
summ.
Country
Szczecin-Świnoujście
Szczecin-Swinoujscie
Abstract
Porty w Szczecinie oraz w Świnoujściu rozpoczęły pomyślnie realizację Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku. Zakończone zostały już pierwsze inwestycje mające na celu ulepszenie istniejącej infrastruktury, a kolejne są już planowane. Ponadto porty zwiększają liczbę i zakres swych usług, dbając przy tym o dobry wizerunek. Jako swą misję oba porty przyjęły dążenie do zostania liderem w świadczeniu najwyższej jakości usług oraz udostępnianiu infrastruktury, która umożliwi sprawną, bezpieczną, a jednocześnie kompleksową obsługę pasażerów, ładunków i środków transportu. Tym samym chcą one pełnić rolę regionalnego bieguna wzrostu gospodarczego. Realizacja wyznaczonej strategii planowana jest do 2015 roku, więc przed oboma portami jeszcze długi czas na realizację nowych inwestycji, planów i pomysłów, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego omawianej strategii.(fragment tekstu)

In 13th November 2007 The Council of Minister adopted "Strategy of development of the seaports to year 2015". Till now passed almost four years and polish seaports have made first decisions and investments to achieve the main objective of the Strategy. Taking close look on seaports in Szczecin and in Świnoujście, we can see that they finished they first investments in infrastructure and are planning few more in next years. Beside this both seaports are increasing their services and are taking care of their good image. All this actions are bringing both seaports closer to achieve the main objective of the Strategy.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, L.Kuźma (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  2. Urbańczyk E., Żyndul K., Funkcje i znaczenie morskiego portu Szczecin-Świnoujście w strategii rozwoju regionu i kraju, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2001, Szczecin 2001, s. 32.
  3. Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich: zarządzanie, organizacja, eksploatacja, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  4. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Misztal K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  5. Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku.
  6. www.stat.gov.pl.
  7. www.port.szczecin.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu