BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wagner Natalia (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie wskaźnikowej analizy koniunktury gospodarczej do oceny właściwości przeładunków portowych
The Use of Business Cycle Indicators Analysis to Assess the Properties of the Cargo Traffic in Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 319-334, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Analiza wskaźnikowa, Porty morskie
Business trends, Ratio analysis, Seaports
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone badania udowodniły, że w analizowanym przedziale czasu przeładunki w portach europejskich oraz PKB Unii Europejskiej cechowały się bardzo wysoką współzmiennością. Taką samą charakterystykę, jak dla portów zachodnioeuropejskich, uzyskano także dla Gdańska. Zgodnie z przyjętym podejściem, wywodzącym się z analizy wskaźnikowej, badane przeładunki zachowują się jak wskaźniki równoczesne. Wiedza o naturze tych zmiennych, a zwłaszcza szybkości ich reakcji na zmianę koniunktury gospodarczej, ma istotne znaczenie dla podmiotów zarządzających portami oraz świadczących usługi portowe. Przeprowadzone badania należy potraktować jako wstępne, ponieważ skoncentrowano się tylko na ostatniej recesji. Aby móc rzetelnie ocenić zależności i wyciągnąć bardziej ogólne wnioski, należałoby wydłużyć badane szeregi i sprawdzić dodatkowo, czy podobne prawidłowości były także obserwowane podczas wcześniejszych cykli. W dalszych badaniach warto przeanalizować przeładunki z podziałem na poszczególne grupy ładunkowe. Wtedy możliwe byłoby sprawdzenie, czy przeładunki pewnych grup ładunków są bardziej niż inne wrażliwe na wstępne przesłanki zmiany koniunktury gospodarczej i dzięki temu mogłyby stanowić sygnały ostrzegawcze dla gospodarki.(fragment tekstu)

Development of seaports largely depends on macro- and megaeconomic conditions. One of them was the economic recession, which has been observed in Europe since 2008. This article presents connections between business cycles and cargo traffic using economic indicators approach.(short original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnaud B., The OECD System of Leading Indicators: Recent Efforts to Meet Users' Needs, CIRET Conference, Paris, October 2000.
 2. Barczyk R., Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 3. Cullinane K, Talley W., Port economics, Elsevier, Amsterdam 2006.
 4. Cyclical Indicators and Business Tendency Surveys, OECD, Paris 1997.
 5. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, L. Kuźma (red.), Wyd. UG, Gdańsk 2003.
 6. Fichtner F., Rüffer R., Schnatz B., Leading Indicators in a Globalised World, ECB Working Paper 2009, Nr 1125.
 7. Grzelakowski A., Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne), w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, H. Salmonowicz (red.), Kreos, Szczecin 2009.
 8. International Financial Statistics, IMF, 2011.
 9. Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 10. Kydland F., Prescott E., Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, "Federal Reserve Bank of Minneapolis. Quarterly Review" 1990, nr 4.
 11. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2002.
 12. OECD System of Composite Leading Indicators, OECD Paris, 2008.
 13. Rekowski M., Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 14. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, GUS, Warszawa-Szczecin 2010.
 15. Shipping Statistics and Market Review, ISL, Bremen, różne numery.
 16. The Conference Board Leading Economic Index for the United States, The Conference Board, April 2011.
 17. www.conference-board.org.
 18. www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeładunków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu