BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Krzysztof (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Rozwój powiązań transportowych portów ujścia Odry poprzez modernizację drogi wodnej Szczecin - Berlin
Entwicklung der Verkehrsverbindungen mit dem Hafenhinterland der Odermündung Durch Modernisierung der Berlin-Stettin-Wasserstrasse
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 335-349, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Transport, System transportowy, Modernizacja
Transport, Transport system, Modernization
Note
Zsfg.
Country
Odrzańska Droga Wodna
Oder waterway
Abstract
Poprawa parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej Szczecin - Berlin do klasy Vb umożliwi żeglugę statków o pojemności ładunkowej 1350 ton, to jest ponad dwukrotnie większych niż do tej pory. Równocześnie podniesienie przęseł mostów do 4,5 m w pierwszym etapie, a docelowo 5,25 m wysokości, stworzy warunki do uruchomienia żeglugi kontenerowej. Dobra infrastruktura drogi wodnej Szczecin - Berlin, przy stale rosnących kosztach transportu drogowego, mogłaby wpłynąć na przesunięcie części ładunków do transportu wodnego śródlądowego. Warunkiem byłoby utworzenie regularnych połączeń kontenerowych z niemieckich portów śródlądowych do portów ujścia Odry oraz połączeń morskich z portów ujścia Odry do Krajów Bałtyckich. Szans na wzrost przewozów drogą wodną Szczecin - Berlin należy również upatrywać w aktywizacji regularnych połączeń kontenerowych pomiędzy terminalami w Rotterdamie i Hamburgu a portami w Szczecinie, Świnoujściu czy Kostrzynie, a w przypadku modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej również portów Górnego i Dolnego Śląska. Śródlądowe połączenia kontenerowe mogłyby skutecznie konkurować zarówno pod względem kosztów, jak i czasu przewozu z połączeniami morskimi, głównie ze względu na okrężny charakter morskich serwisów dowozowych, który wpływa na wydłużenie czasu dostawy kontenerów.(fragment tekstu)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu