BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkowska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Leasing w finansowaniu rozwoju makro i małych przedsiębiorstw
Leasing as a Source of Small Business Financing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 81-89, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Leasing, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze venture capital
Leasing, Small business, Venture capital funds
Note
summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że leasing jest uznawany za sprzyjające narzędzie finansowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Konkurencyjność leasingu wobec alternatywnych źródeł finansowania uwidacznia się w możliwościach rozwoju tych przedsiębiorstw bez konieczności zgromadzenia określonych środków własnych finansowych i płatnościach rat w miarę uzyskania bieżących dochodów przez przedsiębiorcę. Nie bez znaczenia jest fakt, że leasing pozwala na pełne sfinansowanie zakupów środków trwałych. Jest to szczególnie ważne dla działających i nowopowstających mikro i małych przedsiębiorstw najczęściej nieposiadających znacznego kapitału własnego. (fragment tekstu)

The paper tries to estimate the familiarity level and practical leasing usage by small business enterprises operating in the Warmia and Mazury region during 2005-2007 years. The circumstances and reasons of choosing a leasing as a source of company growth financing were shown. The strong sides of this financing form, opportunities and leasing weaknesses from entrepreneurs perspective were pinpointed. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Grzywacz, Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing, Difin, Warszawa 2002, s. 178.
  2. M. Okręglicka, Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004, s. 30.
  3. J. Borowiecka, W.M. Grudzewski, Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Rok L III, nr 8 6310, sierpień 2002, s. 57.
  4. W. Olkowska, Leasing w finansowaniu działalności gospodarcze, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Część I, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 341-343.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu