BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Marta (Politechnika Poznańska), Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce
Rating of Innovativeness of Productive Enterprises in Wielkopolska
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 189-197, rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Ocena działalności przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Performance evaluation of enterprises, Innovative character, Production enterprise
Note
summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Niemal 80% badanych przedsiębiorstw należy do grupy mało i średnio innowacyjnych firm (wg zaproponowanego miernika innowacyjności). Z ostatniej części ankiety można wywnioskować, że głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy, wg przedsiębiorców, są zbyt wysokie koszty wdrażania innowacji i niedostatek własnych środków finansowych na ten cel, a także brak wykwalifikowanego personelu. Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają celowość działań i programów typu Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej w podwyższaniu poziomu innowacyjności. Wyniki ankiety mogą być punktem wyjścia do analizy porównawczej poziomu innowacyjności w Wielkopolsce z innymi regionami, a także umożliwiają identyfikację i eliminację barier innowacyjności. (fragment tekstu)

The impact of innovativeness for enterprises' economical success and increase of economy competitiveness oblige to think about level of innovativeness of enterprises from Wielkopolska. There is lack of explicitness in defining notion: innovativeness in the literature. That fact has a negative influence on setting objective criteria for evaluation level of innovativeness. Taken in the paper definition of innovativeness and critical analysis of present methods of level of innovativeness evaluation determined author's criteria. Using proposed innovativeness measure there is made classification of 23 production enterprises from Wielkopolska. Data that enabled classification has original character from questionnaires. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Innowacyjność przedsiębiorstw, J. Bogdarenko (red), Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
  2. Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, K.B. Matusiak (red), PARP, Warszawa 2005, s. 74- 75.
  3. T. Baczko, T. Chojnowski, Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm, Gazeta Prawna, 18.12. 2007.
  4. A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
  5. J. Łunarski, Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  6. A. Jewtuchowicz, K.B. Matusiak, E. Stawasz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu