BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Krajowy fundusz kapitałowy jako czynnik publicznego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP
National Capital Fund as an Element of Public Support of Innovation in Sme Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 205-211, wykr.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Wsparcie finansowe, Instytucje publiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial support, Public institutions, Enterprise innovation, Small business
Note
summ.
Abstract
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych systemów gospodarczych. Ilościowy udział tej grupy podmiotów w ogólnej liczbie uczestników rynku determinuje w sposób bezpośredni poziom rozwoju gospodarek narodowych oraz określa stopień ich innowacyjności. Podstawowym czynnikiem ograniczającym implementację innowacyjnych przedsięwzięć w polskim sektorze MSP jest występowanie bariery finansowej. Ograniczony dostęp do źródeł zewnętrznego zasilenia finansowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty wynika przede wszystkim z wysokich kosztów wdrożenia innowacji, słabego wyposażenia MSP w kapitały własne oraz poziomu ryzyka towarzyszącego realizacji przedsięwzięć na wczesnym ich etapie. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja utworzonego z rządowej inicjatywy Krajowego Funduszu Kapitałowego SA jako publicznego instrumentu kapitałowego służącego finansowemu wsparciu polskiego sektora MSP. (fragment tekstu)

The main obstacle in innovation inculcate in SMEs' is a high cost of the implementation process. One of the ways to provide financial support to innovative and research and development activity in Poland is the National Capital Fund (NCF). The article presents basics of the NCF functioning, mechanism of funding and the forms of grants. Moreover, the paper shows possible benefits which may be gained in favour of Polish economy by using the NCF as the method of financing innovative SMEs'. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Świderska, Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 27-29.
  2. A. Jargot, Kto skorzysta z programu Krajowego Funduszu Kapitałowego, "Gazeta Prawna" 2007, nr 115 (1985), s. 14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu