BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pełka Wanda (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie)
Title
Podatkowe i finansowe instrumenty wspierania rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
Fiscal and Financial Instruments for Innovation Support in Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 212-218
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Podatki, Instrumenty finansowe, Rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Taxes, Financial instruments, Development, Small business
Note
summ.
Abstract
Rozwój innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków wzrostu gospodarczego i trwałego zatrudnienia. Potrzeba eliminowania luki kapitałowej, przejawiającej się brakiem kapitału długoterminowego na innowacje we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstw, oznacza potrzebę tworzenia sprzyjającego środowiska zarówno dla przedsiębiorstw jak i inwestorów. Kraje stosują różne rozwiązania o charakterze fiskalnym i podatkowym na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Należy jednak podkreślić, że tylko niektóre państwa stworzyły systemy wsparcia rozwoju innowacji skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ukazanie najnowszych trendów w zakresie finansowania innowacji przez sektor publiczny. W artykule postawiono tezę, iż najbardziej skutecznym narzędziem wspierania innowacyjności małych i średnich firm są ulgi podatkowe, szczególnie w odniesieniu do prac badawczo-rozwojowych. (fragment tekstu)

The existing public financing tools can be divided into two categories: direct instruments (subsidies and loans) and indirect tools (tax incentives). Tax incentives for innovation activities are widely regarded as an important policy tool to stimulate private investment in this area. Numerous countries use them as general instruments for improving the domestic environment for innovation. Young Innovative Company status is a special tax category that allows access to public sector support through tax incentives for R&D intensive start-ups. France, Belgium, the UK, Canada, the Netherland and Norway are examples of countries that have special treatment of SMEs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. O. Alfranca, Scientific Policy and Free Riders, "International Advances in Economic Research", February 2001, Vol. 7, No. 1, s. 147-158.
  2. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
  3. J. Guinet, H. Kamata, Do Tax - Incentives Promote Innovation?, "The OECD Observer" nr 202, October/ November 1996.
  4. A.M. Sanchez-Granados, Taxation in fostering innovation: a direct or indirect impact?, "Paradigmes", May 2008, s. 112.
  5. Public financial support for commercial innovation. Europe and Central Asia Knowledge Economy Study Part I, "Europe and Central Asia Chief Economist's Regional Working Paper Series", The World Bank, January 2006, Vol. 1, nr 1, s. 22.
  6. B. Hall, J. Van Reenen, How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. "Research Policy", 2000, Vol. 29, s. 449-469.
  7. R. Griffith, S. Reding, J. Van Reenen, Measuring the cost effectiveness of an R&D tax credit for the UK, "Fiscal Studies", 2001, Vol. 22, nr 3, s. 375-399.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu