BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroczyńska-Baron Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybrane aspekty przejęć spółek giełdowych w ujęciu teorii gier
Some Remarks About the Process of Taking Over a Stock Company with the Use of the Theory of Games
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 477-489, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Indeks siły, Rynek kapitałowy, Fuzje i przejęcia, Teoria gier
Power index, Capital market, Mergers and acquisitions, Game theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przedstawiono wybrane narzędzia teorii gier służące analizie przejęć spółek giełdowych. Omówiono sposób kontroli sytuacji przez akcjonariusza z wykorzystaniem indeksów siły. Scharakteryzowano indeks siły Shapleya-Shubika i zastosowano go w analizie przejęć dokonanych na trzech wybranych spółkach notowanych w Niemczech. Dokonano także oceny wysokości progu oferty obowiązkowej.(abstrakt oryginalny)

In this work some tools of the theory of games are presented. They are used to analyse the process of taking over one stock company by another. There is shown how the shareholder is able to control his situation with the use of index. Shapley-Shubik's index is characterized and applied on the stock exchange in Germany with data connected with three different companies. There is also a discussion about the limit of obligatory offer. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gambarelli G. [1994], Power indices for political and fi nancial decision making, "Annals of Operations Research", Vol. 51 (4).
  2. Owen G. [1975], Teoria gier, PWN, Warszawa.
  3. Shapley L., Shapiro N. [1960], Value of Large Games, Santa Monica Rand Corporation, RM - 670.
  4. Obrycka A. [2012], O nieobowiązkowym obowiązku wezwań i projekcie założeń nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek, nr 2.
  5. Prokop J. [2001], Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  6. Shapley L., Shubik M. [1954], A Method for Evaluating the distributions of Powerin a Committee System, "American Political Science Review", 48, 787-792.
  7. Szczepankowski P. [2000], Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu