BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na sytuację makroekonomiczną Polski - analiza wybranych wskaźników
Der zustand der polnischen wirtschaft in den jahren 2006-2011 - analyse der ausgewählten indikatoren
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 99-111, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse, Kryzys finansowy
Finance, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Sytuacja makroekonomiczna Polski od kilku lat determinowana jest wydarzeniami na światowych rynkach finansowych. Zmiany te dotyczą zarówno ogólnego stanu gospodarki, jak i poszczególnych jej sektorów, na przykład rynku giełdowego czy sfery realnej. Przyczyna tak dużej wzajemnej zależności wszystkich krajów jest jedna. (fragment tekstu)

Die wirtschaftliche Situation der polnischen mehrere Jahre bestimmt die Situation auf den Finanzmärkten der Welt.Diese Änderungen betreffen sowohl den allgemeinen Zustand der Wirtschaft, als auch die Sektoren. Ziel ist, die Ursachen und Auswirkungen von broken Business, ungefähre dargestellt in verschiedenen offiziellen Berichten, unter Berücksichtigung die Analyse der wichtigsten Indikatoren, die den Zustand der Wirtschaft, beschreiben die Situation von Unternehmen und die Bedingung der Warschauer Börse. Gewählte Zeit Intervall zu entwickeln ist wichtig, und zeigen eine sehr gute wirtschaftliche Situation in Polen in den Jahren 2006-2007 und die heftige Implosion der wirtschaftlichen Zeiten in den folgenden Jahren. Auswirkungen der broken Business in den USA war spät - aber dennoch beeinflusst den Zustand des Polnisch. Verminderte Wachstum und die Binnennachfrage. Verschlechtern die finanziellen Ergebnisse wurden von polnischen Unternehmen. Auch sind Zitate auf Warschau Tanzfläche immer schwieriger vorherzusagen.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dług publiczny, raporty roczne za lata 2006-2010, Ministerstwo Finansów.
  2. Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  3. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Budżetu Państwa, Departament Długu Publicznego, sierpień 2011.
  4. Iwin-Garzyńska J., Symptomy kryzysu a struktura finansowania przedsiębiorstw polskich, w: Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  5. Jagannathan R., Kapoor M., Schaumburg E., Why are we in a recession? The financial crisis is the symptom not the disease!, Working Paper 15404, October 2009.
  6. Miszkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
  7. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  8. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
  9. Rok kryzysu. Co dalej? Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, 2009.
  10. www.gpw.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu