BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bloch Maciej (Uniwersytet Warszawski, student), Gajderowicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski, student), Wilamowski Maciej (Uniwersytet Warszawski, student), Węglińska Martyna (Uniwersytet Warszawski, student)
Title
Rankingi konkurencyjności krajów - próba oceny
The rankings of country competitiveness - attempt at assessment
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 23, s. 98-107., bibliogr. s. 107.
Keyword
Ranking, Konkurencyjność gospodarki, Badania porównawcze
Ranking, Economy competitiveness, Comparative examination
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione są szczegółowo rankingi WEF i IMD. W pierwszej części przedstawiono ogólny zarys i rodowód wspomnianych rankingów. Zwrócono uwagę na cele i motywy tworzenia podobnych zestawień. W dalszej części znalazła się krytyczna analiza metodologii obu raportów oraz krótki opis zmian jakie w zachodziły od początków ich tworzenia. W ostatniej części dyskutujemy uzyskane wyniki, zastosowania rankingów i to, w jaki sposób można wygenerowane dane wykorzystać. Przedstawiono także rekomendacje autorów, skierowane do potencjalnie zainteresowanych badaniem zagadnienia konkurencyjności krajów z użyciem istniejących rankingów. (fragment tekstu)

The article investigates the research of two most popular rankings of country competitiveness: The Global Competitiveness Report (published by The World Economic Forum) and The World Competitiveness Yearbook (published by The International Institute for Management Development). The difference in constructing the research was shown and the consequences of conclusions. The recommendations were introduced how to interpret rankings objectively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aiginger K., 1998, A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries, "Structural Change and Economic Dynamics", nr 9 (2), June.
  2. Dong-Sung Ch., Hwy-Chang M., Min-Young K., 2008, Characterizing international competitiveness in international business research: A MASI approach to national competitiveness, "Research in International Business and Finance", nr 22 (2), June.
  3. Fagerberg J., 1994, Technology and international differences in growth rates, "Journal of Economic Literature", nr 32(3).
  4. Fagerberg J., Srholec M., Knell M., 2007, The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind, "World Development", nr 35 (10).
  5. Maślak E., 2000, Innowacyjność gospodarki jako czynnik warunkujący międzynarodową przewagę konkurencyjną w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, w: Schroeder J. (red. nauk.), Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, 26-27 września 2000 roku, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań; http://www.imd.ch z 2003-06-04.
  6. OECD, 1992, Technology and the economy: The key relationships, Paris.
  7. Oral M., Habchoub H, 1997, An estimation model for replicating the rankings of the world competitiveness report, "International Journal of Forecasting", nr 13.
  8. Önsel Sule, Ülengin Füsun, Ulusoy Gündüz, Aktas Emel, Kabak Özgür et. al., 2008, A new perspective on the competitiveness of nations, "Socio-Economic Planning Sciences", tom: 42, wyd. 4, 12.
  9. Pangsy-Kania S., 2003, Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Poznań.
  10. Zielińska-Głębocka A., 2000, Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka , Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu