BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Outsourcing jako instrument poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce
Outsourcing as A Developing Method of Competitivness of Sme Competing of Public Orders in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 251-258, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Zamówienia publiczne
Small business, Outsourcing, Public procurement
Note
summ.
Abstract
Poszukując odpowiedzi na pytanie, w czym może pomóc przedsiębiorcom sektora MSP korzystanie z możliwości zlecania i realizacji zamówień firmie outsourcingowej, należy stwierdzić, że: - może ono pomóc przede wszystkim w przeprowadzeniu skomplikowanych zamówień - firma Y dostarczy instytucji X fachowców, których ona nie posiada, - może zwiększyć przejrzystość ich udzielania - specjalistyczna firma, świadcząca taką usługę, kierować się bowiem będzie przede wszystkim względami profesjonalnymi (tak przynajmniej należy założyć) i nie będzie uwikłana w lokalne układy towarzyszące często udzielaniu zamówień, - może obniżyć koszty przygotowania oferty i zwiększyć szanse na sukces w postępowaniu przetargowym. Pomimo, że wiele małych i średnich firm dostrzega wymienione zalety, opierając się na wynikach badań własnych, należy stwierdzić, że tylko w niewielkim stopniu zauważają one dobrodziejstwa, płynące z zatrudnienia firm outsourcingowych w procedurze zamówieniowej. Zazwyczaj wynika to z przeświadczenia właścicieli o własnej nieomylności, często z barier systemowych, które integralnie są związane z tym sektorem przedsiębiorstw, a nieraz po prostu ze zwykłej niewiedzy właścicieli małych firm. Wspierając sektor MSP, należy więc propagować wiedzę dotyczącą korzyści płynących z wprowadzenia usług outsourcingowych w systemie zamówień publicznych. (fragment tekstu)

The value of public orders on the Polish market is going up each year. In 2007 companies won the contracts for 103 billion PLN, that is 30% more than in 2006. However, according to data published by PARP over 66% of the companies from SME sector didn't try and aren't going to forestall to fight a public order soon. The reason for this is mostly the lack of well qualified staff, and financial problems refering to capital engagement. Outsourcing is the way of managing the company by the use ofouter servces. The most direct adventage of outsourcing is reduce of current activity of the company and lowering its costs. Outsourcing can also be a developing solution for the system of public orders, as it is method of tender papers preparation in a company which doesn't have its own in public orders section, especially a small one, where there are not specialists for tender procedures. That is why this article presents the results of the research for introducing outsourcing in SME companies, which shows the rise in competitivness of the companies in which this solution has beed introduced. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  2. A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
  3. N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu