BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja opodatkowania według zasad państwa macierzystego (HST) a program obniżania podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
The Concept of Home State Taxation and the Programs of Simplification the Tax Compliance Procedures for Sme in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 476-483, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatki, Ograniczenia popytowe
Small business, Taxes, Demand constraint
Note
summ.
Abstract
Raport Komisji Europejskiej "Observatory of European SME 2007" sygnalizuje istnienie nadmiernych barier administracyjnych, jako jednej z trzech największych (obok ograniczeń popytowych oraz dostępności i kosztów kapitału ludzkiego) przeszkód w rozwoju MŚP w Unii Europejskiej1, dlatego jednym z podstawowych celów polityki gospodarczej UE jest likwidacja pozaekonomicznych barier międzynarodowej aktywności podmiotów gospodarczych. Szczególne znaczenie dla ułatwień w prowadzeniu działalności międzynarodowej przez podmioty gospodarcze mają ułatwienia, związane z redukcją wymogów o charakterze podatkowym. Jednym z podstawowych programów unijnych, dotyczących obniżania barier tego typu, jest program zmniejszenia podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym uzupełnieniem tego programu mogą stać się relatywnie nowe koncepcje podatkowe, polegające na radykalnej zmianie zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, prowadzących międzynarodową działalność na terenie Unii Europejskiej; należą do nich zwłaszcza program opodatkowania zysku przedsiębiorstwa według zasad państwa macierzystego (Home State Taxation for SME) oraz koncepcja wspólnej, skonsolidowanej podstawy podatkowej (Common Consolidated Tax Base). (fragment tekstu)

Article describes the development of the concept of Home State Taxation for Small and Medium Sized Enterprises as an element of the European Union programs concerning the simplification processes regarding the tax compliance procedures. The current state of implementation process of this program is also analyzed, as well as advantages of the system of taxing all pan-european economic activity of the SME's, according to their national tax law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S.-O. Lodin, M. Gammie, Home State Taxation, IBFD Publications, Amsterdam 2001.
  2. S. Zarębski, Upraszczanie procedur podatkowych jako element polityki Unii Europejskiej, Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstw, Numer Specjalny "Mikrofirma 2008", maj 2008, s. 95.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu