BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kształtowanie oferty usługowej przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce na konkurencyjnym rynku
Designing of Services Offer by Mobile Telecommunication Operators in Poland on Competitive Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 382-388
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Telefonia komórkowa, Konkurencyjność rynkowa, Konkurencyjność handlowa, Operatorzy niezależni, Oferta usługowa
Mobile phone, Market competitiveness, Trade competitiveness, Independent operators, Services offer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W konsekwencji redukcji stawek taryfowych na usługi telefonii komórkowej szczególnego znaczenia, jako czynnika konkurowania, nabierają oferty usługowe. W artykule przedstawiono możliwości kształtowania ofert usługowych przez poszczególne grupy operatorów telefonii komórkowej w Polsce. W kontekście tych rozważań wskazano na potencjał konkurencyjny tkwiący w ofertach usługowych telefonii komórkowej.(abstrakt oryginalny)

As the consequence of mobile phone services price reduction, the offered services are getting more and more important as a competitive factor. The article describes the possibilities of services offer designing by particular groups of mobile operators in Poland. According to this the competitive potential of such activities was shown.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rynek telekomunikacyjny w Polsce. Klienci indywidualni. Indicato, Warszawa 2009.
  2. S. Shen: Mobile Payment, 2007-2012. Dataquest Insight, Stamford 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu