BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Partnerstwo w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej jednostki samorządu terytorialnego -wybrane aspekty
Partnership in Creating Competitive Advance of Self-Government Units - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 597-605
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing, Studenci, Wyższe szkoły ekonomiczne
Marketing, Students, Higher economic schools
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji partnerskiego działania na gruncie jednostek samorządu terytorialnego z jednoczesnym wskazaniem korzyści płynących ze wspólnie podejmowanych inicjatyw. Analizie została poddana w szczególności koncepcja partnerstwa w sferze marketingu terytorialnego. Zaprezentowany został również proces kreowania strategii partnerstwa w marketingu terytorialnym i wpływ partnerstwa na umacnianie pozycji konkurencyjnej JST.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is pointing out the concept of partnership at the self-government level. The benefits of commonly undertaken initiatives are also pointed out. In particular, the concept of partnership marketing is discussed as a significant form territorial marketing. The paper also presents the process of creating partnership strategy in territorial marketing and the impact of partnership on strengthening competitive position of a self-government entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu