BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza polsko-ukraińskiego na przełomie XX i XXI wieku
Socio-Economic Changes of the Rural Areas in the Polish-Ukrainian Borderland at the Turn of the 20th and 21th Centuries
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 181-192, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Issue title
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Keyword
Region przygraniczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszary wiejskie
Border areas, Social economic development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstract
W artykule ukazano przemiany i dysproporcje społeczno-ekonomiczne występujące na obszarach wiejskich pogranicza polsko-ukraińskiego, obejmującego swym zasięgiem województwa: lubelskie i podkarpackie oraz obwody: lwowski, wołyński i zakarpacki, w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006. Zakres przedmiotowy opracowania został ograniczony do problematyki społeczno-demograficznej oraz przemian w rolnictwie, które nadal stanowi główny rodzaj aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich tego pogranicza. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to outline the socio-demographic and agricultural changes of rural areas in the three Ukrainian (Lwowskie, Wołyńskie, Zakarpackie) and the two Polish border regions (Lubelskie, Podkarpackie) in the period 2000-2006. It shows structural differences and similarities for the Polish and Ukrainian parts of the borderland. The level of economic development of rural areas of Polish and of Ukrainian border regions is low, and in addition the EU integration contributed to creating the new disproportions in the socio-demographic and economic situation of the analyzed regions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kuczabski A., Miszczuk A., 2005, Podział administracyjny, [w:] B. Kawałko, A. Miszczuk (red.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 67-76.
  2. Miszczuk A., 2007, Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 45-70.
  3. Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach w 2006 roku, 2007, Urząd Statystyczny, Lublin.
  4. Regions of Ukrainę, 2005, 2007, State Statistics Committee of Ukrainę, Kyiv.
  5. Żuchowski W., 2005, Środowisko geograficzne, [w:] B. Kawałko, A. Miszczuk (red.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, s. 29-49.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu