BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwie
Management Risk in Micro Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 552-558, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko, Zarządzanie
Small business, Risk, Management
Note
summ.
Abstract
Ryzyko i niepewność występuje tam, gdzie jest nieznana przyszłość. Występuje ona prawie we wszystkim czego dokonują ludzie i powoduje powstanie potencjalnej korzyści lub straty, których nie da się dokładnie przewidzieć. Artykuł przedstawia ryzyka jakim podlegają organizacje, a ich konsekwencjami mogą byś straty lub zyski finansowe. Każda czynność czy proces biznesowy jest nie tylko narażony na ryzyko, ale może również istotnie wpływać na jego zwiększenie lub zmniejszenie. (fragment tekstu)

The notion of risk with activity of enterprise be connected. Wanting before to administer that is to aim to elimination or it was one should proceed in definite way limitation, which was introduced in article stages. It the method of limitation of risk was introduced was also how diversification, immunization, contracts future and options, swapowe transactions (swap). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E.F. Brigham, Zarządzanie Finansami, Część II, PWE, Warszawa 2000r., s. 107.
  2. A. Adamska, Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 184.
  3. M. Smith, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2000, s. 67.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu