BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arendt Łukasz (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Wykorzystanie urlopu szkoleniowego jako instrumentu wspierającego kształcenie pracowników
Utilisation of Training Leave as an Instrument Supporting Employees' Training
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 1 (tematyczny), s. 26-32, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Kształcenie pracowników
Keyword
Kapitał ludzki, Kształcenie kadr, Kształcenie ustawiczne, Urlop pracowniczy
Human capital, Personnel training, Lifelong learning, Employee leave
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych w projekcie Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, przy czym w artykule skupiono się na szczegółowym przedstawieniu tej części zgromadzonego materiału empirycznego, który opisuje czynniki determinujące wykorzystanie urlopu szkoleniowego w Polsce w ocenie różnych aktorów rynku pracy - pracowników i związków zawodowych, pracodawców i ich organizacji oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Tło dla dyskusji stanowiły wnioski płynące z analizy porównawczej różnych systemów urlopu szkoleniowego w krajach Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The paper presents results of the research study on the use of training leave and release from all or part of the day of work in the Polish entities. The analysis was conducted in the context of changes in the terms of use of these instruments, which took place in 2010. As a background for discussion the findings of a comparative analysis of the various systems of training leave in the European Union was elaborated. The paper discusses the importance of factors determining the use of training leave in Poland in the opinion of the various actors in the labor market - employees and trade unions; employers and their organizations; the National Labour Inspectorate. The analyzes show that the change in legal framework had little impact on the use of training leave in the Polish entities. The utilization of this instrument is conditioned mainly by factors of a financial and organizational nature from the side of employers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allaart P., Kerkhofs M., de Kning J. (2002), Skills Obsolescence and Technological Progress: an Empirical Analysis of Expected Skill Shortages, "The Economics of Skills Obsolescence", vol. 21, s. 119-138.
  2. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I. (2009), Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, w: Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Red. E. Kryńska, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
  3. Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i re-komendacje, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
  4. Kryńska E., red. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, MPiPS, Warszawa.
  5. Kryńska E., red. (2007), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych, Wyniki badań empirycznych, tom II, IPiSS, Warszawa.
  6. Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
  7. Training leave. Policies and practice in Europe (2012), Rese-arch Paper no 28, CEDEFOP, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu