BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska-Musiał Magdalena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Strukturalna ekwiwalencja pozycji interakcji rynkowych - ujęcie sieciowe
Structural Equivalence of Positions of Market Interactions - the Network Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 71-78, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing, Analiza rynku, Analiza sieciowa
Marketing, Market analysis, Network analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W latach 90. relacje rynkowe stały się podstawową kategorią badawczą w dyscyplinie marketingu. Można stwierdzić, że w celu identyfikacji, opisu, analizy zjawisk rynkowych, należy wykorzystywać metody analizy sieci społecznych (SNA), gdyż tylko takie ujęcie pozwoli na odkrycie nowych, emergentnych, ponadjednostkowych, strukturalnych własności obiektów i relacji między nimi. Celem artykułu jest charakterystyka ekwiwalencji strukturalnej pozycji oraz przedstawienie możliwych obszarów aplikacji i zastosowania jej w dyscyplinie marketingowej.(abstrakt oryginalny)

In the Nineties, market relations became the primary research category in the discipline of marketing. It can be stated that in order to identify, describe, and analyze market phenomena, the methods of social network analysis (SNA) shall be applied. These methods reveal the new, emergent, generalized and structural effects that are the result of interactions. The aim of the paper is describing the category of structural equivalence of positions and also presenting possible application areas of structural equivalence of positions in the discipline of marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Barnes: Class and committee in a norwegian island parish. "Human Relations" 1954, nr 7, s. 39.
 2. T. Sozański: Sieć społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, t.4, s. 28.
 3. L.R. Ford Jr., D.R., Fulkerson: Przepływy w sieciach. PWN, Warszawa 1969.
 4. B. Korzan: Elementy teorii grafów i sieci metody i zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
 5. D. Iacobucci, G. Henderson, A. Marcati A., J. Chang: Network analyses of brand switching behavior. "International Journal of Research in Marketing" 1996, nr 13, s. 415.
 6. J. Cadeaux: A closer look at the interface between the product lines of manufacturers and the assortments of retailers. "International Journal of Retail and Distribution Management" 1997, nr 25, s. 197.
 7. K.S. Cook: Network structures from an exchange perspective. W: Socal structre and network analysis. Red. P.V. Marsden, N. Lin. Sage, Bevery Hills 1982, s. 177.
 8. R.M. Emerson, Social exchange theory. W: Social Psychology. Sociological Perspectives. Red. M. Rosenberg, R.H. Turner. Basic Books, Inc, New York, 1981, s. 30.
 9. M.S. Granovetter: Economic action and social structure: the problem of embeddedness. "American Journal of Sociology" 1985, nr 91, s. 481.
 10. R.S. Burt: Position in networks. "Social Forces" 1976, nr 55, s. 93-122.
 11. R.S. Burt: Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
 12. E.M. Rogers: Diffusion of innovations. The Free Press, New York 1962.
 13. E.M. Rogers: New product adoption and diffusion. "Journal of Consumer Research" 1976, nr 3, s. 290.
 14. D. Iacobucci, N. Hopkins: Modeling dyadic interactions and networks in marketing. "Journal of Marketing Research" 1992, nr 29, s. 5.
 15. P. Arabie, Y. Wind: Marketing and social networks. W: Advances in social network analysis: research in the social and behavioral sciences. Red. S. Wasserman, J. Galaskiewicz. Sage, Thousand Oaks, CA, 1994.
 16. C.L. Martin, T. Clark: Networks of customer-to-customer relationships in marketing. W: Networks in Marketing. Red. D. Iacobucci. Sage, London 1996, s. 342.
 17. H. Hakansson, D.D. Sharma: Strategic alliances in a network perspective. W: Networks in Marketing. Red. D. Iacobucci. Sage Publications, 1996.
 18. C. Gronroos: From marketing mix to relationship marketing: toward a paradigm shift in marketing. Monash Colloquium on Relationship Marketing, Melbourne, Australia 1993.
 19. E. Gummeson: Broadening and specifying relationship marketing. Monash Colloquium on relationship marketing, Melbourne, Australia 1993.
 20. F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Ohr: Developing buyer-seller relationships. "Journal of Marketing" 1987, nr 51, s.11.
 21. A. Sagan, M. Kowalska-Musiał: Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym. W: Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów. Red. B. Czerwiński. Gdańsk 2008, s. 197.
 22. D Iacobucci, A. Ostom: Commercial and interpersonal relationships; Using the structure of interpersonal relationships to understand individual-to individual, individual-to firm, and firm-to-firm relationships in commerce. "International Journal of Research in Marketing" 1996, nr 13, s. 53.
 23. M. Winkelman, D. Schulz, D.C. Edelman, M. Silverstein: Up close and personal. "Journal of Business Strategy" 1993, nr 14, s. 22-31.
 24. D.A. Kenny, D.A. Kashy, W.L. Cook: Dyadic Data Analysis. The Guilford Press, 2006.
 25. A. Sagan: Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków - celów z wykorzystaniem programu Ucinet. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 558, Kraków 2001.
 26. M. Kowalska-Musiał: Relacje partnerskie w układach diadycznych - ocena i analiza danych. W: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. XII Warsztaty Metodologiczne. Red. J. Dziechciarz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 27. J. Scott: Social Network Analysis. Sage Publications, London 2007.
 28. J.H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 29. F. Lorrain, H.C. White: Structural equivalence of individuals in social networks. "Journal of Mathematical Sociology" 1971, nr 1.
 30. A. Sagan: Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków celów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu