BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Aleksander (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wybrane modyfikacje mieszanki marketingowej w marketingu relacyjnym
Chosen Modifications of the Marketing-Mix in the Relationship Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 79-83, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing relacji
Relationship marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tradycyjne instrumenty marketingowe, czyli mieszanka marketingu 4P są dostosowane do marketingu transakcyjnego. Obecnie, w dobie marketingu strategicznego i rozwoju koncepcji relacyjnych wymagają one modyfikacji. W artykule przedstawiono wybrane, najważniejsze kierunki tych zmian.(abstrakt oryginalny)

Traditional marketing instruments, the marketing 4Ps, are designed for the transactional marketing. Today, in the era of strategic marketing and the development of relationship concepts, they should be revised. The paper presents selected, most important directions of this revisions.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Gregor, M. Stawiszyński: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 2. J. McCarthy: Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, 1981.
 3. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. T. Kasprzak: Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej. Nowy Dziennik, Warszawa 2003.
 5. I. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 6. R. Lauternborn: New Marketing Litany. Four P's Passe; C-Words Take Over. "Advertising Age" 1990, nr 10.
 7. Ph. Kotler: Marketing. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 8. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1991.
 9. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 10. System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie. Red. A. Nowicki. PWE, Warszawa 2005.
 11. D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age. Piatkus, London 1997.
 12. E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. A. Afuah, C. Tucci: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu