BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiater Łukasz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Title
Krytyczne czynniki sukcesu przy organizacji masowych imprez sportowych w Polsce
Critical Success Factors in the Organization of Sport Events in Poland
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 103-114, rys., schem., tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Impreza sportowa, Zarządzanie dla sukcesu, Sukces przedsiębiorstwa, Menedżer skuteczny, Analiza czynnikowa
Sport events, Management for success, Success of the company, Effective manager, Factor analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedstawionym materiale podjęto próbę określenia krytycznych czynników sukcesu mających znaczenie przy realizacji masowych imprez sportowych w Polsce. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wytypowano 23 czynniki, które następnie poddane zostały ocenie przez dobraną celowo grupę ekspercką. Czynniki zostały również pogrupowane i uszeregowane według ilości wskazań. Najwyżej ocenione zostały czynniki związane z prawnymi i czasowymi aspektami organizacji imprez masowych. (abstrakt oryginalny)

In 2013 in Poland there were 3164 mass sporting events. In the material attempts to identify critical success factors for implementation of such projects. Based on the analysis of the literature were identified 23 factors that then were assessed by an expert group chosen deliberately. Using the questionnaire and included in the Likert scale, experts have evaluated the set of critical success factors. Top rated were factors associated with legal and temporal aspects of the organization of events. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R. (1999), Project management: Cost, time, an quality, two best guesses and phenomenon, its time to accept other success criteria. "International Journal of Project Management" 17 (6), 337-342.
 2. Boyer J., DiNanno T. (1999), Critical Success Factors in entertainment-based retail development, Massachusetts Institute of Technology, Department of Urban Studies and Planning.
 3. Clarke A. (1999), A practical use of key success factors to improve the effectiveness of project managemrnt. "International Journal of Project Management", 139-145.
 4. Daniel D. (1961), Managment information crises. "Harvard Business Review", 111-116.
 5. Davies T. (2002), The "real" success factors in projects", "International Journal of Project Management", 20 (3), 185-190.
 6. Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 7. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 8. Müller R., Turner R. (2007), The Influence of Project Managers on Project Success Criteria and Project Success by type of Projects, "European Managment Journal," 25 (4), 298-309.
 9. Pacholak K. (2013), Punkty krytyczne imprezy masowej, "Event Manager News", Nr 5, październik.
 10. Pirrie M. (2012), Why London 2012 worked - the critical success factors, The Sport Digest, United States Sport Academy.
 11. Rockart J. (1979), Chief Executives Define their Own Data Needs. "Business Review", 81-93.
 12. Ryba B. (red.) (2001), Organizacja imprez sportowych, Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa.
 13. Saarinen T. (1990), Systems development methodology and project success, "Information and Management" 19, s. 183-193.
 14. Turner J. R. (2004), Five conditions for project success, "International Journal of Project Management", 22(5), s. 349-350.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu