BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Marketing partnerski - prawdy i mity
Partnership Marketing - Truths and Myths
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 103-111
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing partnerski
Partnership marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Panuje wiele nieporozumień co do rozumienia dwóch zbliżonych do siebie, lecz nie identycznych koncepcji (orientacji): marketingu relacyjnego i marketingu partnerskiego. Autor proponuje pewne rozumienie sensu obu tych koncepcji, zwracając uwagę zwłaszcza na mity dotyczące partnerstwa marketingu partnerskiego jako tożsamego marketingowi relacyjnemu. Według niego, marketing partnerski należy wyłącznie rozumieć jako najwyższą formę marketingu relacyjnego (partnerstwo jest bowiem najwyższym szczeblem drabiny lojalności klienta). Wszelkie stwierdzenia, z których wynika tożsamość obu rodzajów marketingu są bardzo dyskusyjne i zdaniem autora fałszywe.(abstrakt oryginalny)

There is a serious misunderstanding about two similar but not identical marketing concepts (orientations): relationship marketing and partnership marketing. The author of the paper proposes some understanding of these two options, paying attention particularly to myths about partnership and partnership marketing as identical with relations and relationship marketing. In author's opinion partnership marketing may be only understood as the highest form of relationship marketing (as partnership is the highest rung of the ladder of customer loyalty). All statements from which results the identity of relationship marketing and partnership marketing are questionable and according to author wrong.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Levitt: After the Sale is Over. "Harvard Business Review" September- October 1983, no. 61.
  2. B.B. Jackson: Build Customer Relationship that Last. "Harvard Business Review" November-December 1983.
  3. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann 1996.
  4. Advances in Relationship Marketing. Red. A. Payne. Kogan Page 1995.
  5. M. D. Johnson, F. Selnes: Customer Portfolio Management: Towards a Dynamic Theory of Exchange Relationships. ,,Journal of Marketing" 2004, April, vol. 68, s. 1-17.
  6. D. A. Butler: Niezatapialny. Pełna historia RMS Titanic. Wydawnictwo Magnum sp. z o.o. Warszawa 1998, s. 20.
  7. R. Venkatesan, V. Kumar: A Customer Lifetime Value Framework for Customer Selection and Resource Allocation Strategy. ,,Journal of Marketing" 2004, October, vol. 68, s. 106-125.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu