BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Title
Analiza motywów lojalności klienta w kontekście budowania relacji partnerskich
Motives of Customer Loyalty Analysis in the Context of Building Partnership Relations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 157-164, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Relacje partnerskie, Lojalność klientów
Partner relationships, Customer loyalty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warunkiem zbudowania prawdziwej lojalności klientów i osiągnięcia najwyższego szczebla drabiny lojalności - relacji partnerskich - jest zrozumienie istoty i mechanizmu tego zjawiska. Analiza lojalności klienta na podstawie jego widocznych zachowań rynkowych (podejście behawioralne) jest niewystarczająca, dlatego powinna być uzupełniona analizą przyczyn o podłożu psychologicznym prowadzących do ukształtowania się tej postawy, czyli analizą motywów lojalności. Rzeczywiste motywy lojalności decydują bowiem o jej sile i trwałości. Badanie motywów zachowań lojalnościowych wymaga doboru właściwych metod, głównie o charakterze jakościowym.(abstrakt oryginalny)

Admission to build a true customer loyalty and to achieve the highest step of loyalty ladder - the partnership relations - is to understand the nature and mechanism of this phenomenon. Analysis of customer loyalty on the basis of the visible market behavior (behavioral approach) is insufficient - it should be supplemented by an analysis of the psychological reasons that lead to the creation of this approach, the analysis of motives or loyalty. The real motives of loyalty decide indeed about its strength and durability. Researching loyalty behavior requires selection of appropriate methods, mainly qualitative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Szwajca: Zadowolenie i lojalność klienta jako miary pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjności w przemyśle. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2007, s. 519-526.
 2. W. Urban, D. Siemieniako: Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach. Red. K. Śliwińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 4. R. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 5. L. Rudnicki: Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 6. N. Hill, J. Alexander: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. K. Siekierski: Badania źródeł lojalności. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 1, s. 25.
 8. R.L. Olivier: Whence Consumer Loyalty? "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63. K. Storbacka, J.R. Lehtinen: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 9. F.F. Reichheld, P. Schefte: E-Loyalty. "Harvard Business Review" 2000, July/August.
 10. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
 11. Z. Kędzior, K. Karcz: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 12. A.M. Nikodemska-Wołowik: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 13. Testowanie opinii konsumentów. Red. J. Szymczak, S. Sudół. PWE, Warszawa 1990.
 14. R. McMullan, A. Gilmore: The Conceptual Development of Customer Loyalty Measurement: A Proposed Scale. "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing" 2003, No. 3.
 15. S.A. Hibber, G. Hogg, T. Quinn: Social Entrepreneurship: Understanding Consumer Motives for Buying The Big Issue. "Journal of Consumer Behaviour" 2005, Issue 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu