BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waniowski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja Fair Trade jako forma kształtowania relacji partnerskich
Fair Trade Concept as a Form of Creating Partnership Relations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 172-179, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Relacje partnerskie, Sprawiedliwy handel
Partner relationships, Fair trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Fair Trade jest jedną z koncepcji dążących do zmniejszenia różnic między bogatą Północą a biednym Południem. W artykule zostały zaprezentowane zasady tej koncepcji na tle innych programów mających na celu aktywizację słabiej rozwiniętych regionów. Ruch Fair Trade nie jest jednolity i obejmuje wiele organizacji zajmujących się certyfikacją produktów, lobbingiem i kształtowaniem świadomości tego ruchu w społeczeństwach państw rozwiniętych. W ostatnim czasie ruch ten budzi wiele kontrowersji, jednak podkreśla się równocześnie, że jest lepszą formą od bezpośrednich programów pomocowych.(abstrakt oryginalny)

Fair Trade is one of the concepts that focus on diminishing differences between rich North and poor South. This project contains a description of the principles of this idea in relation to other concepts which aim to stimulate growth in less developed regions. The fair trade movement is diverse and it involves many organizations that are engaged in certifying products, lobbing activities, and awareness rising among citizens of developed countries. In recent times this movement became more controversial, but nevertheless people emphasize that it is still better form then direct help programs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Yanchus, X. de Vanssay: The myth of fair prices: A graphical analysis. "Journal of Economic Education Washington" Summer 2003, Vol. 34, Iss. 3; s. 235.
  2. E. Pancer-Cybulska: Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  3. R. Brownell: Fair Trade - the future of vanilla. Dairy Field. Northbrook: Jan 2007, Vol. 190, Iss. 1, s. 46.
  4. D. Mól: Czas na sprawiedliwy handel. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/453785.html.
  5. S. Petrus: Gra fair - sprawiedliwy handel. www.fairtrade.org.pl/materialy/publ_111_trendy_15022009pdf.pdf.
  6. D. Mayo: Dead Aid. Why aid is not working and how there is another way for Africa. Penguin Books Ltd., London 2009.
  7. M. Śmiechowska, P. Dmowski: Znajomość zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy. W: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 373-380.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu