BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Jakość obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwach
Quality of Customer Servis in Microenterprices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 597-602, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Jakość, Obsługa klienta
Small business, Quality, Customer service
Note
summ.
Abstract
(fragment tekstu)Obsługa klienta jest działaniem immanentnym każdego podmiotu gospodarczego. Może mieć przebieg pośredni (sprzedaż internetowa, telefoniczna) lub bezpośredni (sprzedaż osobista). Polega na umiejętności lub zdolności zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności marketingowej, obejmującej: produkt (usługę); optymalną cenę; dystrybucję i promocję. Zwłaszcza forma sprzedaży bezpośredniej (osobistej) w mikroprzedsiębiorstwach wydaje się być szczególnie ważna, pozwala bowiem, na wytworzenie bliskich więzi, opartych na zaufaniu i lojalności między konkretnym sprzedawcą a klientem.

This paper presents the idea of quality of customer service in microenterprises. The author did a survey among the customers of 309 microenterprises in Wielkopolska. The results made it possible to verify the hypotheses that were set. It was proven that satisfaction from service is highly connected with customers loyalty to the company. High quality of service, according to the surveyed is influenced by: staff culture, aesthetics of place of service, accepted forms of payment and the frequency of complaints. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze 2000, s. 128-135.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu