BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grad Bożena (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Klaster transportowy w regionie - implikacje dla kształtowania dostępności transportowej regionu
The Transport Cluster in a Region - Implications for the Formation of Transport Availability of a Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 25-37, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Klastry, Transport, Transport publiczny, Transport regionalny
Business cluster, Transport, Public transport, Regional transport
Note
summ.
Abstract
W rozważaniach zwrócono uwagę na kwestie związane z możliwością powołania regionalnego klastra transportowego. To podejście może być potraktowane jako propozycja rozwiązania trudnych problemów związanych z konkurencyjnością, zrównoważonym rozwojem regionów oraz z problemem dostępności transportowej. Klaster transportowy w regionie powinien opierać się na integracji i współdziałaniu oraz uwzględniać odrębność organizacyjno-prawną podmiotów, które go tworzą. (fragment tekstu)

The view on public transport in a region requires organizational, legal-compensatory and financial matters to be integral part of process of market moderniza-tion of innovative region. The technical and organizational condition of regional public transport system is pointed to be the significant factor for the formation of transport availability of a region, which depends on technical conditions of regional transport infrastructure, market adaptation of regional transport enterprises as well as preparation and practical implementation of organizational system solutions in regional transport. It supports not only the rise of competitiveness of a region and transport enterprises but also counteraction towards the phenomena of social elimination of peripheral barriers, which is caused by limits of the access to the transport services. In the paper, the analysis is focused on the matters concerning formation and system solutions in the field of organization and management in public transport in a region, which are based on theoretical and practical solutions regarding creation of the clusters.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu