BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Title
Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski
The Application of Taxonomic Methods to Assessment of Differentiation of Transport Accessibility on Example of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 39-52, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Analiza taksonomiczna, Transport regionalny
Taxonomic analysis, Regional transport
Note
summ.
Abstract
Badanie zróżnicowania dostępności transportowej polskich regionów zostało przeprowadzone przez autorkę w oparciu o metody taksonomiczne. Do realizacji celu badawczego wykorzystano bezwzorcową metodę sum standaryzowanych wartości, która pozwala porównać różne zjawiska gospodarcze w ujęciu przestrzennym i umożliwia stworzenie hierarchii regionów na podstawie równoczesnego porównania kilku lub kilkunastu zmiennych, mierzonych w różnych jednostkach.(fragment tekstu)

The article focuses on the methods of research of transport accessibility. The re-view and classification of different types of measures, evaluating transport accessibility was made. The survey of Polish regions in this field was carried out on the base of taxo-nomic method - the sum of standardized values, that allowed to compare different eco-nomic problems in space point of view and to create a hierarchy of regions. The paper presents results of the research on diversity of transport accessibility of Polish voivode-ships. Synthetic indicator of transport accessibility, created by author, took into account many features of the transport infrastructure and supply of different modes of transport.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu