BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badania nad dostępnością sieci dróg kołowych
The Research on the Accessibility of Car-Road Network
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 75-83
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Koncentracja przestrzenna, Transport drogowy, Infrastruktura transportu, Drogi
Spatial concentration, Road transport, Transport infrastructure, Road
Note
summ.
Abstract
Artykuł, oparty głównie na literaturze z zakresu geografii transportu, przedstawia poglądy na składniki dostępności, sposoby jej pomiaru i na kilku przykładach ocenę skutków rozwoju sieci autostrad dla dostępności transportowej.(fragment tekstu)

At the beginning the article presents the research determining accessibility the classification of its aspects and methods of measurement. The results of empirical re-search were presented next, particularly those concerning the significance of accessibil-ity changes connected with the development of highways in Spain. They improved accessibility between regions, and enabled the location of industrial plants in corridors created by the highways as well as the spatial concentration of same-sector companies.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu