BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Transport a wykluczenie społeczne
Transport and Social Exclusion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 119-126, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Transport, Wykluczenie społeczne
Transport, Social exclusion
Note
summ.
Abstract
Ogólnie przyjmuje się, że do najbardziej zagrożonych wykluczeniem z tytułu braku dostępu do transportu należą osoby niepełnosprawne i starsze, a także mieszkańcy obszarów słabszych ekonomicznie ( obszary niskiego popytu na usługi transportowe), którzy mają ograniczony dostęp do usług transportu publicznego. Koncepcja regionalizacji transportu, zapoczątkowana w Polsce w 2009 r. jest szczególnym wyzwaniem dla władz samorządowych, przejmujących odpowiedzialność za zapewnienie dostepu do usług transportu.(fragment tekstu)

Transport, because of performed functions, is usually perceived as the factor of the social inclusion. However, it doesn't mean that in certain conditions transport can con-tribute to social exclusion. So far, the knowledge to this topic is little spread in litera-ture, especially Polish. Certain aspects of social exclusion are noticed in the researches about the transport accessibility. In the article certain theoretical aspects of analysis of connections of the transport with social exclusion were presented.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu