BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dostępność transportowa według konsumenta usług transportowych
Transport Accessibility According to the Consumer of Transport Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 129-139, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Usługi transportowe, Rynek usług transportowych, Konsument
Transport services, Transport market, Consumer
Note
summ.
Abstract
Należy stwierdzić, że dostępność komunikacyjna jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcji inwestycyjnej regionów. Dlatego najbardziej interesujące dla inwestorów są te województwa, przez które przebiegają autostrady i trasy szybkiego ruchu. Dostępność transportowa decyduje m.in. o czasie i kosztach przewozu towarów oraz osób.(fragment tekstu)

Transport accessibility belongs to basic determinants of investment attraction of the given area. In the main measure two factors are deciding on level: the geographical situa-tion of regions and equipment with main components of the transport infrastructure.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu