BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hall Hanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Satysfakcja konsumenta jako przedmiot badań marketingowych
Customer Satisfaction as the Subject of Marketing Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 235-242
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Satysfakcja klienta, Badania marketingowe
Customer satisfaction, Marketing research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści z badania poziomu satysfakcji klientów dla współczesnych organizacji i jej dostarczania. Szczególną uwagę poświęcono strukturze i przedmiotowi procesu badawczego, metodom i technikom ich badania. Zwrócono uwagę na poziom popularności realizacji badań satysfakcji w polskich przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is presenting benefits of researching customer satisfaction level for modern organizations, as well as providing satisfaction. Particular attention has been paid to the structure, subject, methods and techniques of research process. The level of popularity of satisfaction research in Polish companies has also been discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jachnis: Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Warszawa 2007.
  2. A. Meyer, P. Westerbarkey: Measuring and Managing Hotel Guest Satisfaction. W: Sernice Quality In Hospitality Organisations. Red. M.D. Olsen, R. Teare, E. Gummesson. Cassel 1996, s. 190.
  3. A. Pukas: CRM jako narzędzie wspomagające badania satysfakcji klientów. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. MazurekŁopacińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 401.
  4. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE Warszawa 2003.
  5. N. Hill, J. Alexander: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  6. G.A. Churchill: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2002.
  7. B. Marciniak: Badanie satysfakcji klientów - problemy i metody badawcze. "Marketing i Rynek" 2000, nr 11, s. 23.
  8. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  9. T. Sikora, P. Kafel: Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach z funkcjonującym systemem zarządzania jakością. "Marketing i Rynek" 2004, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu