BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwankiewicz-Rak Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Partnerstwo organizacji non profit i firm biznesu
Partnership of Non Profit and Business Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 243-250, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing partnerski, Organizacje non-profit, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Partnerstwo biznesowe
Partnership marketing, Non-profit organisations, Small business, Business partnership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Marketing partnerski adaptowany przez firmy komercyjne i organizacje non profit jest koncepcją zarządzania o dużej skuteczności rynkowej. Współpraca organizacji non profit (publicznych i prywatnych) oraz firm biznesu wpływa na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych i służy kształtowaniu pozytywnego wizerunku partnerów. Zidentyfikowane w artykule obszary współpracy dotyczą: realizacji zasady pomocniczości, tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego, aranżowania cause marketingu, a także inicjowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)

Relationship Marketing adapted by commercial companies and non-profit organizations is the concept of management of high-efficiency on the market. The co-operation of non profit organizations (public and private) and business firms influences the level of satisfying the social needs and brings firms positive image. Identified areas of cooperation in the paper relate to: the implementation of the principle of subsidiarity, the creation of Public - Private Partnership, cause marketing, as well as to initiate and sustain international cooperation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P.F. Drucker: Innowacyjność i przedsiębiorczość -praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 2. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001.
 3. M. Christopher. A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth Heinemann 1991.
 4. K. Fonfara: Marketing partnerski (relationship marketing) współczesną orientacją rynkową firmy, "Świat Marketingu", listopad 2001. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=77737.
 5. Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work. Eds. A. Zimmer, E. Priller, VS Verlag Für Socialwissenschaften I GWV FACHVERLAG GmbH, Wiesbaden 2004.
 6. M. Rydel, C. Ronkowski: Marketing partnerski. "Marketing i Rynek" 1995, nr 9, s. 12.
 7. B. Wells, N. Spinks: Communicating with the community. "Career Development International" 1999, nr 4, s. 108-116.
 8. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną. Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 9. M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 10. W.J. Wołpiuk: Konstytucyjne zasady partycypacji zbiorowości w sprawach publicznych. W: Działania zbiorowe w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE, Wrocław 2005.
 11. W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu