BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie programów lojalnościowych na rynku biur podróży
Application of Loyalty Programs on Travel Offices Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 272-279, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Programy lojalnościowe, Biuro podróży
Loyalty programs, Travel agency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym zadaniem programów lojalnościowych jest wspieranie procesu kształtowania lojalnego klienta. W artykule zaprezentowano przesłanki stosowania, zasady projektowania programów lojalnościowych, a także przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących oceny stopnia wykorzystania tego narzędzia w działalności biur podróży w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The main aim of loyalty programs is supporting the process of building up clients' loyalty. The paper presents the basic principles of loyalty programs construction as well as results of the questionnaire survey, which estimated the level of loyalty programs application in practice of travel agencies in Poland. 14 E.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Sroga: Trendy w marketingu partnerskim. "Marketing w Praktyce" 2005, nr 2.
  2. W. Urban, D. Siemieniako: Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. I. Michalska-Dudek, A. Rapacz: Kształtowanie lojalności klienta biur podróży z wykorzystaniem programów lojalnościowych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Red. A. Rapacz. Wydawnictwo AD-REM, Jelenia Góra 2009.
  5. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  6. Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005.
  8. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Gebethner&S-ka, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu