BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilmańska-Sosnowska Stanisława (Uniwersytet Łódzki), Usielska Anita (Uniwersytet Łódzki)
Title
Partnerstwo jako koncepcja działań na rynku usług edukacyjnych
Partnership as a Concept of Actions in the Educational Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 312-318
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Relacje partnerskie, Rynek usług edukacyjnych, Edukacja
Partner relationships, Education services market, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważania zawarte w artykule ujęto w trzech częściach. Pierwsza dotyczy usługi edukacyjnej jako przedmiotu partnerskich relacji uczelnia - student, ze wskazaniem jej specyficznych cech oraz działań marketingowych pomocnych w jej kształtowaniu i umacnianiu. Druga część skupia się na prezentacji elementów użyteczności usługi edukacyjnej dla studenta oraz możliwościach jej zwiększania. Trzecia zaś dotyczy zarządzania relacjami uczelnia - student.(abstrakt oryginalny)

Deliberations included in the paper are put in three parts. First part concerns educational services as basic for partnership relations between student and University, including specific features and marketing actions supportive in strengthening this relationship. Second part focuses on presenting educational services' utility elements for students and possibilities of its augmentation. Third part concerns managing relations between student and University. 14 Ibidem,(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Drapińska: Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentem. "Marketing i Rynek" 2008, nr 12 s. 14.
  2. A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej. "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 12.
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  4. A. Drapińska: Student - klient. Czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów? "Marketing i Rynek" 2007, nr 3, s. 17.
  5. J. Dietl: Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym? "Marketing i Rynek" 2004, nr 2, s. 5.
  6. I. Seredocha: Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni. "Marketing i Rynek" 2007, nr 2, s. 30.
  7. S. Wilmańska-Sosnowska: Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Red. B. Gregor. Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 215.
  8. A. Marszałek: Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych. "Marketing i Rynek" 2009, nr 4, s. 16.
  9. K. Pawłowski: Sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej. "Marketing i Rynek" 2005, nr 11, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu