BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski), Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji
Creation of Product's Brand Value in Distribution Channel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 329-336, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Wartość marki, Marka produktu, Dystrybucja, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Brand value, Product brand, Distribution, Creating company's value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znana i ceniona marka staje się niezwykle ważnym narzędziem konkurowania. Za jej wartość odpowiadają nie tylko wytwórcy produktów, ale także pośrednicy handlowi. Można wskazać, iż dystrybucja bezpośrednia jest przykładem rozwiązania, które pozwala producentowi na kompleksowe kreowanie wartości marki, zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji, przy czym producent zachowuje kontrolę nad produktem oraz marką także na etapie sprzedaży detalicznej.(abstrakt oryginalny)

A known and valued brand becomes an important competitive instrument. The entities responsible for brand's value are not only producers but also trade enterprises. It is possible to indicate that direct distribution is an example of a solution which enables creating brand value complexity, both on the stage of production and distribution, while producer preserves full control under the product and brand also on the stage of retailing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002.
  2. Ekspansja czy regres marketingu. Red. E. Duliniec, L. Garbarski. PWE, Warszawa 2006.
  3. J. Kall: Silna marka. PWE, Warszawa 2001.
  4. G. Urbanek: Koncepcja kapitału marki. "Marketing i Rynek", 2000, nr 5, s. 8-15.
  5. B. Słomińska: Kształtowanie kanałów dystrybucji jako narzędzie konkurowania producentów. "Marketing i Rynek" 2003, nr 2, s. 24.
  6. M. Jeznach: Podstawy marketingu żywności. SGGW, Warszawa 2007.
  7. W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
  8. T. Domański: Bliskość między siecią handlową a klientem - wyzwania strategiczne. "Marketing i Rynek" 2005, nr 1, s. 2.
  9. K. Obłój: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu