BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Title
Motywy realizacji strategii co-brandingu w świetle badań empirycznych
Motives for Co-Branding Strategy Implementation Accirdubg Ti Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 337-344, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marka wspólna, Partnerstwo biznesowe, Badania empiryczne
Co-branding, Business partnership, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Strategia co-brandingu polega na współpracy dwóch lub więcej marek, mającej na celu stworzenie produktu, który wspierany jest przez marki partnerów. Co-branding umożliwia wzajemne wzmocnienie tych marek, dzięki ścisłej współpracy w ramach tworzenia produktu lub usługi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych dotyczące motywów realizacji strategii co-brandingu funkcjonalnego przez wybrane firmy międzynarodowe.(abstrakt oryginalny)

Co-branding is a cooperation of two or more brands in order to create a product which is supported by partners brands. Co-branding allows mutual reinforcement of two brands through their close cooperation in frames of product or service creation. The paper presents the results of empirical research concerning the reasons of the ingredient co-branding strategy by selected international companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson: Strategic Brand management. A European Perspective. Pearson Education, Harlow 2008.
  2. J.M. Lehu: Praximarket. Editions Jean-Pierre de Monza, Paris 1996.
  3. C. Park, S.Y.J. Whan, A.D. Shocker: Composite Branding Alliances: An Investigation of Extension and feedback Effects. "Journal of Marketing Research" 1996, Vol. 33 (4), s.453-455.
  4. T. Blackett, B. Boad: Co-branding: The Science of Alliance. St. Martin's Press, New York 1999.
  5. G. Michel: Au coeur de la marque - créer, gérer, développer et évaluer sa marque. Dunod, Paris 2004.
  6. L.C. Ueltschy, M. Lacroche: Co-Branding Internationally: Everyone Wins? "Journal of Applied Business Research" 2003, Vol. 20/3, s. 91-92.
  7. M. Grębosz: Co-branding jako instrument współpracy przedsiębiorstw w zarządzaniu marką. W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji. Red. A. Adamik, S. Lachiewicz. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 307.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu