BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Partnerska karta kredytowa - budowanie lojalności klienta dużych sieci handlowych
Partner's Credit Card - Building Loyalty of Large Commercial Chains' Customer
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 389-395, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Karty kredytowe, Lojalność klientów, Sieci handlowe, Relacje partnerskie
Credit cards, Customer loyalty, Chain stores, Partner relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza partnerskich (hipermarket i bank) kart kredytowych. Oprócz podobieństw, w ujęciu sensu stricte karty te różnią się dodatkowymi funkcjami, związanymi z używaniem ich w konkretnych sklepach, w których są wydawane. Ponadto określono również korzyści ze współpracy banku z placówką handlową. Dla banków jest to głównie dostęp do klientów hipermarketów oraz możliwość wykorzystywania ich marki. Sklepy kreują zaś własną markę oraz zwiększają sprzedaż.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was analyzing partner (retailers and a bank) credit cards. In addition to similarities, in terms of meaning stricte, these cards differ with additional functions related to their use in specific stores in which they are offered. Furthermore, the benefits of bank and commercial chain cooperation were outlined. For banks it is mainly availability to customers of hypermarkets and the ability to exploit their brand. On the other hand shops create their own brand and increase sale.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Ulatowska: Karta kredytowa jako efekt współpracy hipermarketu z bankiem. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  2. Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
  3. U. Kałążna-Drewińska: Relacje z klientami jako podstawa kształtowania ich lojalności. W: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 17.
  4. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004, s. 282-283. P. Kwiatek: Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.
  5. A. Smalec: Formy i znaczenie programów lojalnościowych (na przykładzie wybranych firm). W: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 251-252.
  6. A. Stolarska: Program lojalnościowy jako narzędzie do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem. W: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 235.
  7. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
  8. E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005.
  9. E. Rudawska: Wpływ programów punktowych na lojalność klientów. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 12, s. 32-35.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu