BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR
The Forms of Cooperation between Companies and Non-Profit Organizations in Implementing the Concept of CSR
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 434-439, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Organizacje non-profit, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Enterprises cooperation, Non-profit organisations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie społeczną odpowiedzialności przedsiębiorstw zarówno pracowników naukowych, jak i menedżerów. Panuje już dość powszechne przekonanie o potrzebie dobrowolnego uwzględniania przez przedsiębiorstwo wymiaru społecznego i ekologicznego w jego ekonomicznych działaniach oraz relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Celem artykułu jest ustalenie znaczenia i form współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit w urzeczywistnianiu idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Over the past few years both scientists and managers have been showing an increasing interest in the issues related to corporate social responsibility. There is a common conviction that companies, out of their own will, should consider the social and ecological dimensions of their business activities as well as in their relationships with all their stakeholders. The objective of this paper is to define the role and forms of cooperation between companies and non-profit organizations in implementing the concept of corporate social responsibility.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Rybak: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. M. Krzyżanowska: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. WSPiZ, Warszawa 2000.
  3. A. Sargeant: Marketing w organizacjach non-profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. M. Pękacka: Liderzy filantropii. "III Trzeci Sektor" 2007, nr 12, s. 8.
  5. J. Brugmann, C.K. Prahalad: Biznes - społeczeństwo: nowa umowa. "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 5, s. 64.
  6. M. Blowfield, A. Murray: Corporte responsibility a critical introduction. Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 251-278.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu