BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL na przykładzie DB Schenker
Social Responsibility of Enterprises from TSL Sector on the Example of DB Schenker
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 440-449, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy zachodzące we współczesnym świecie takie, jak internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego biznesu to m.in. realizacja w praktyce koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz zaprezentowano wybrane zagadnienia realizacji tej koncepcji w oparciu o działalność firmy DB Schenker należącej do wiodących operatorów logistycznych na polskim rynku.(abstrakt oryginalny)

Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organizations. The ability to live up to requirements of modern business environment includes, among others, the realization of conception of socially aware and responsible organization. This paper's goal is to discuss the point of socially responsible organization and present chosen aspects of its realization on the example of DB Schenker Company, one of the leading companies on the Polish logistic operators market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Adamczyk: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
  2. H.I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
  3. J. Nakonieczna: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu