BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów
Development of Marketing According to Social Attitudes of Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 450-457
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Rozwój, Marketing, Świadomość społeczna, Konsument, Oczekiwania klientów
Development, Marketing, Public awareness, Consumer, Customer expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę teoretycznych rozważań na temat marketingu społecznie zaangażowanego, będącego odpowiedzią firm na coraz silniej ujawniające się społeczne postawy oraz oczekiwania klientów. W opracowaniu zaprezentowano definicję marketingu, akcentującą społeczeństwo jako nowego beneficjenta procesu wymiany marketingowej. Istotę marketingu społecznie zaangażowanego przedyskutowano nie tylko w aspekcie jego miejsca i roli w koncepcji społecznie zaangażowanej firmy, lecz również przedstawiono w ujęciu jego dwóch najpopularniejszych form, tj. marketingu ważnej sprawy oraz marketingu środowiskowego.(abstrakt oryginalny)

The paper is a theoretical attempt to consider the issues of socially responsible marketing that is one of the firms' possible responding ways to more and more raveling social attitudes and expectations of consumers. The paper presents definition of marketing that emphasizes society as a new beneficiary of marketing exchange. In the elaboration, the role, value and importance of socially responsible marketing in the concept of corporate social responsibility are discussed, as well as the most popular two forms of societal marketing, i.e. cause related marketing and green marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. N. H. Borden: The Concept of the Marketing Mix. "Journal of Advertising Research" 1984, vol. II, s. 8-9.
 2. G. Enderle, A.L. Tavis: A balanced concept of the firm and the measurement of its long-term planning and performance. "Journal of Business Ethics" 1998, vol. 17, no. 11, s. 1129-1143.
 3. S.D. Hunt: A responsibilities framework for marketing as a professional discipline. "Journal of Public Policy&Marketing" 2007, vol. 26, no. 2, s. 277.
 4. F.E. Jr. Webster: Determining the characteristics of the socially conscious consumer. "Journal of Consumer Research" 1975, no. 2, s. 188.
 5. G.P. Lantos: The boundaries of strategic corporate social responsibility. "Journal Of Consumer Marketing" 2001, vol. 18, no. 7, s. 600.
 6. A. Witek-Crabb: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1137, Wrocław 2006, s. 168-176.
 7. A.R. Andreasen: Social marketing in the social change marketplace. "Journal of Public Policy and Marketing" 2002, vol. 21, no. 1, s. 3-13.
 8. P.N. Bloom, S. Hoeffler, K.L. Keller, C.E. Basurto Meza: How social-cause marketing affects consumer perceptions. "MIT Sloan Management Review" 2006, vol. 47, no. 2, s. 49.
 9. J. Mullen: Performance-based corporate philanthropy: how giving smart can further corporate goals. "Public Relations Quarterly" 1997, vol. 42, no. 2, s. 42-48.
 10. S. Adkins: Cause related marketing: Who cares win. Butterworth-Heinemann, Oxford, England 1999, s. XVII.
 11. P.R. Varadarajan, A. Menon: Cause-related marketing: a co-alignment of marketing strategy and corporate philanthropy. "Journal of Marketing" 1988, vol. 52, no. 3, s. 59.
 12. J. Daw: Cause marketing for nonprofits: partner for purpose, passion and profits. AFP Fund Development Series, John Wiley&Sons, Inc. 2006.
 13. W. Kozłowski: Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. "Marketing i Rynek" 2008, nr 6, s. 9-14.
 14. S.P. Kalafatis, M. Pollard, R. East, M.H. Tsogas: Green marketing and Ajzen's theory of planned behavior: a cross-market examination. "Journal Of Consumer Marketing"1999, vol. 16, no. 5, s. 441-446.
 15. K. Peattie, A. Crane: Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? "Qualitative Market Research: An International Journal" 2005, vol. 8 no. 4, s. 357-370.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu