BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeł Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Koncepcja CRM w budowaniu relacji na rynkach B2B na przykładzie systemów franchisingowych
CRM Concept in Building Relations on B2B Market - the Case of Franchising Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 491-496, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Franchising, Marketing relacji
Customer Relationship Management (CRM), Franchising, Relationship marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie Internetu rola systemów CRM (Customer Relationship Management) zmienia się. Kadra zarządzająca musi panować nad konkurencją oraz wspomagać przepływ informacji w obie strony. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania koncepcji CRM w budowaniu relacji na rynkach B2B, ze szczególnym uwzględnieniem systemów franchisingowych. Przedstawiono w nim genezę marketingu relacyjnego, jako koncepcji marketingowej leżącej u podstaw budowania systemów CRM, scharakteryzowano sam system CRM oraz zaprezentowano wybrane moduły systemu CRM stosowane na potrzeby uczestników powiązanych umową franchisingową.(abstrakt oryginalny)

In the era of Internet the role of CRM (Customer Relationship Management within an organization is changing. Managers have to control competition and support the flow of information internally and externally. The aim of this paper is to show how the concept of CRM can be used in building relation on business-to-business market, focusing on franchising systems. After presentation of relationship marketing as a marketing concept that is the base for CRM systems building, the CRM system itself is characterized. The paper also presents chosen modules of CRM systems used for the needs of franchising partners.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Mitręga: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2005.
  2. O. Witczak: Budowanie związków z klientem na rynku business to business. CeDeWu, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu