BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sielska Jolanta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Głowacka-Rębała Alicja (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Title
Kształtowanie partnerskich relacji wielkopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ z samorządami i innymi instytucjami w ramach promocji programów profilaktycznych
Creating Partnership between the National Health Fund of Wielkopolska Province with Local Governments and Other Institutions in the Frames of Prevention Programs Promotion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 563-569
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Relacje partnerskie, Współpraca regionalna, Samorząd terytorialny, Promocja, Usługi medyczne, Opieka zdrowotna
Partner relationships, Regional cooperation, Local government, Promotion, Medical services, Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielkopolski Oddział NFZ, obok zapewnienia finansowania badań mammograficznych oraz cytologicznych, przeprowadził w roku 2008 liczne akcje informacyjne, kampanie medialne oraz festyny. Celem tych działań było zwiększenie świadomości mieszkańców Wielkopolski o korzyściach zdrowotnych związanych z udziałem w tych badaniach. Aby podnieść atrakcyjność festynów przygotowywanych dla mieszkańców Wielkopolski oraz zwiększyć zasięg podejmowanych działań, Fundusz współpracował z lokalnymi samorządami oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za promocję programów profilaktycznych. W roku 2008 odnotowano znaczący wzrost liczby kobiet korzystających z badań cytologicznych.(abstrakt oryginalny)

In 2008 not only did the National Health Fund of Greater Poland Province finance mammography and smear tests, but also organised numerous informative actions, media campaigns and fêtes, whose aim was to raise Wielkopolska inhabitants' awareness of the benefits derived from undergoing preventive medical checks. In order to extend the area of its activity, and also to make the fêtes more attractive, the National Health Fund proposed cooperation to local governments as well as other institutions responsible for promoting prevention programs. As a consequence, 2008 was a year when a considerable increase in the number of women having a smear test was observed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Dutkiewicz., W. Bichalski: Edukacja zdrowotna warunkiem wczesnego wykrycia raka piersi. W: Promocja zdrowia rodziny. Red. W. Śladkowski. VOL.LIX,SUPL XIV, N1 Lublin 2004, s. 482-484.
  2. K. Wojcik: Public relations od A do Z. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
  3. F.P. Seitel: Public relations. Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2003.
  4. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 237-240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu